Obyczaje panujące podczas spotkania Sędziego z przyjaciółmi „Pan Tadeusz”.

Podczas spotkania Sędziego z przyjaciółmi panował porządek. Każdy z gości miał swoje miejsce przy stole i zawsze wiedział, gdzie należy usiąść. Najważniejsze z nich zajmował Podkomorzy. Przy nim stał kwestarz, natomiast Sędzia przy Bernardynie. Przed rozpoczęciem jedzenia, Bernardyn zmówił krótką… Czytaj dalej

Literackie spotkania wrogów

Obydwu autorów porusza w swoich dziełach problem winy, kary oraz przebaczenia. Zarówno Adam Mickiewicz jak i Homer, opisują zdarzenia dokładnie, nie poddając ich osądowi. Odbiorcy pozostawiają ocenę sytuacji i słuszności zachowań bohaterów. Wywierają na czytelniku wpływ poprzez ukazanie codziennych sytuacji.… Czytaj dalej

Spotkania uczestników wesela z poszczególnymi zjawami w utworze „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

1.Marysia i Widmo – jest to jej dawny narzeczony, inteligent, teraz mężem Marysi jest Wojtek. Widmo wyraża niepokój dziewczyny, która chociaż jest mężatką nie może zapomnieć swojego pierwszego ukochanego. Scena ta przypomina spotkanie Karusi – bohaterki „Romantyczności” Adama Mickiewicza, która… Czytaj dalej

Streszczenie – Spotkania Edypa ze Sfinksem.

Pewnego dnia Edyp przybył do Teb. Były one nękane przez Sfinksa – olbrzymiego potwora, hybrydy człowieka i wielu gatunków zwierząt – porywał on miejscowych podróżników i mieszkańców. Lecz dał układ. Będzie on czynił te zbrodnie dopóki ktoś nie rozwiąże jego… Czytaj dalej

Spotkania z Cieniem

Spotkania z CieniemByć może każdy z nas zadawał sobie pytanie: \”Jaki jestem naprawdę?\” i nierzadko kiedy nie mógł znaleźć właściwej odpowiedzi. Oczywiście ta ostatnia w dużej mierze zależy od kontekstu, w jakim to pytanie zostaje zadane. W sensie ogólnym ono… Czytaj dalej