Przemysł SPOŻYWCZY w Polsce – najważniejsze jego branże

Przemysł spożywczy ? jest gałęzią przemysłu lekkiego. Na zakup żywności, w której wytwarzaniu duży udział ma przemysł spożywczy, społeczeństwo naszego kraju wydaje ok. 40% dochodów osobistych (nie licząc wydatków na zakup wyrobów tytoniowych i alkoholu).Stopień rozwoju przemysłu spożywczego należy jednak… Czytaj dalej

Przemysł nawozów sztucznych

Przemysł nawozów sztucznych zaliczany jest do tradycyjnych branż przemysłu chemicznego.Przemysł rozwijał się w związku z dużym zapotrzebowaniem na żywność-konieczne jest intensyfikowanie rolnictwa, które osiąga się m.in. przez używanie nawozów sztucznych. Jednak od kilkunastu lat przyrost produkcji w tej branży jest… Czytaj dalej

Przemysł paliwowo-energetyczny i jego baza surowcowa (Polska)

    Przemysł energetyczny jest podstawą wszelkiej działalności produkcyjnej i jest głównym miernikiem poziomu gospodarczego kraju. Baza surowcowa: – węgiel kamienny – jego wydobycie w ostatnich latach maleje, co spowodowane jest wydobyciem na większych głębokościach (co podnosi koszty), likwidacją starych… Czytaj dalej

PRZEMYSŁ POLSKI

Przemysł jest działem produkcji , który zajmuje się wydobywaniem i przetwarzaniem surow-ców . Wywiera on wpływ na inne dziedziny gospodarki narodowej i na ogólny rozwój kraju . Przemysł spełnia kilka najważniejszych funkcji : – ekonomiczne : tworzy dochód narodowy i… Czytaj dalej

PRZEMYSŁ SAMOCHODOWY W POLSCE

        1. ROZMIESZCZENIE NAJWIĘKSZYCH FABRYK SAMOCHODOWYCH W POLSCE a) samochody osobowe: Warszawa Żerań: Daewoo-FSO – zasłużona fabryka w której produkowano słynne Warszawy, Syreny, FSO 1300/1500 („duży Fiat”) i Polonezy. Obecnie montuje i produkuje modele koreańskiej firmy Deawoo.… Czytaj dalej

Przemysł Spożywczy

      Przez gospodarke zywnosciowa rozumiemy: – przetworstwo surowcow rolniczych – obrot towarowy plodami rolnymi – poziom spozycia Przemysl spozywczy dostarcza 21% towarow sprzedanych na rynku krajowym – najwiecej ze wszystkich galezi przemyslu. Branze scisle zwiazane z branza surowcowa:… Czytaj dalej

Przemysł środków transportu

        Przemysł środków transportu, mimo, że nie cechuje się już tak znaczną dynamiką wzrostu produkcji jak w latach 1950-1975, nadal odgrywa dużą rolę. Sięga niemal 10% wartości produkcji przemysłowej i ma duże znaczenie w światowym handlu wyrobami… Czytaj dalej

Przemysł wydobywczy, energetyczny, metalurgiczny, chemiczny, elektromaszynowy w Polsce

    Surowce mineralne: podział: 1.energetyczno-chemiczne: węg. kamienny, węg. brunatny, ropa naftowa 2.metaliczne: rudy żelaza, rudy cynku i ołowiu, rudy miedzi, rudy niklu 3.chemiczne: sole kamienne, sole potasowo-magnezowe, siarka, baryty 4.skalne: granity i bazalty, wapienie i margle i dolomity i… Czytaj dalej

Przemysł

    Przemysł, dział nieroln. produkcji materialnej, w którym wydobywanie zasobów przyrody oraz ich przetwarzanie w dobra zaspokajające potrzeby ludzi jest prowadzone w dużych rozmiarach, przy zastosowaniu podziału pracy i użyciu maszyn (do przemysłu nie zalicza się rzemiosła i budownictwa).… Czytaj dalej