Zasoby wodne HYDROSFERY i ich charakterystyka

HYDROSFERA ? to wodna powłoka Ziemi. Zasoby wodne hydrosfery to ok. 1454 mln km3 wody. Największą część hydrosfery obejmują:
– wody wszechoceanu ? 94% ogólnej ilości wody;
– wody podziemna ? 4,1%;
– lodowce i lądolody ? 1,65%;
– wody w jeziorach ? 0,02%;
– wilgoć glebowa ? 0,006%;
– woda w atmosferze ? 0,001%;
– woda w rzekach ? 0,0001%.
Powyższe zasoby wodne hydrosfery są w ustawicznym ruchu oraz przechodzą w różne stany skupienia, czyli biorą udział w ciągłym obiegu wody w przyrodzie. Na ten obieg składają się następujące procesy:
– parowanie z otwartych powierzchni wodnych;
– unoszenie pary wodnej ku górze i jej przemieszczanie;
– kondensacja pary wodnej ? powstawanie chmur;
– powstawanie opadów atmosferycznych;
– opad atmosferyczny spływa po powierzchni lub wsiąka w grunt, zasilając w ten sposób wody powierzchniowe płynące, stojące lub podziemne (gruntowe);
– ponowne parowanie i cykl się powtarza.
CHARAKTERYSTYKA zasobów wodnych hydrosfery:
a) wody wszechoceanu ? obejmują obszar 361 mln km2, co stanowi 71% powierzchni globu ziemskiego. Przeciętna głębokość wynosi 3800m. Ten olbrzymi obszar wodny rozdzielony jest kontynentami lub granicami umownymi na 3 wielkie zbiorniki wodne: Ocean Spokojny ? 180mln km2, Ocean Atlantycki ? 106mln km2 i Ocean Indyjski ? 75mln km2. Mniejsze części oceanów, oddzielone w sposób mniej lub bardziej wyraźny od wód otwartych ? są nazywane MORZAMI, zatokami np. Meksykańska, Bengalska, czy Zatoka Biskajska.
Wody wszechoceanu ze względu, iż zajmują aż 94% objętości całej hydrosfery znajdują się w ciągłym ruchu i mają ogromne znaczenie przyrodnicze i gospodarcze.
Woda wszechoceanu jest słona (zawiera znaczną ilość rozpuszczonych soli mineralnych) ? średnie zasolenie 35%o {promile} = 35g/L). Głównym składnikiem tych wód jest NaCl (chlorek sodu) = sól kuchenna. Temp. Wód wszechoceanu zależy od temperatury powietrza i jest zróżnicowana w zależności od szerokości geograficznych.
b) wody podziemne ? czyli wody, które wsiąkły w podłoże. Jeżeli warstwa zgromadzonej wody ? czyli tak zwana warstwa wodonośna, leży na większej głębokości ? to wody jej noszą nazwę wód gruntowych. Odznaczają się one dobrym przefiltrowaniem przez podłoże i dlatego są często wykorzystywane do picia. Wody gruntowe ? nie są zawsze wodami chemicznie czystymi ? tzn. zawierają zawsze pewną ilość rozpuszczonych w sobie składników mineralnych i jeżeli w 1 litrze wody występuje 1gr. substancji mineralnych, co nadaje jej wyraźny smak, to wodę tę nazywa się mineralną. Wody mineralne ? mają duże znaczenie w lecznictwie, dlatego w miejscach ich występowania rozwinęły się ośrodki uzdrowicielskie ? np. ?Połczyn Zdrój?, ?Cieplica Zdrój?.