Obszary NADWYŻEK i NIEDOBORÓW ŻYWNOŚCI na Ziemi

Na świecie na podstawie stopnia zaspokojenia głodu wyróżniono 4 główne systemy żywnościowe:a) OBFITY ? powyżej 3000 kcal/osobę;b) NORMALNY – 2500?3000 kcal/osobę;c) NIEDOSTATECZNY – 2000?2500 kcal/osobę;d) GŁODOWY ? poniżej 2000 kcal/osobę;Do grupy a) należą państwa wysoko rozwinięte gospodarczo i często o… Czytaj dalej

Obszary nadwyżek i niedoboru żywności na świecie

    Badaniem stanu wyżywienia ludności świata zajmuje się wiele organizacji międzynarodowych. Najważniejszą jest FAO, czyli Organizacja narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa. Z uzyskanych danych wynika, że nie we wszystkich obszarach świata stan wyżywienia ludności jest zadowalający. Za… Czytaj dalej

Wskaż na mapie obszary nadwyżek i niedoborów żywności Jak postrzegasz na tym tle sytuacje polski? Oceń możliwości wyżywienia wzrastającej liczby ludności

ODP. Badaniem stanu wyżywienia ludności świata zajmuje się wiele organizacji międzynarodowych. Największą jest FAO,czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych od Spraw Wyżywienia i Rolnictwa. Z uzyskanych danych wynika, że nie we wszystkich obszarach świata stan wyżywienia ludności jest zadowalający. Za wystarczającą dobowe… Czytaj dalej