Zasoby wodne HYDROSFERY i ich charakterystyka

HYDROSFERA ? to wodna powłoka Ziemi. Zasoby wodne hydrosfery to ok. 1454 mln km3 wody. Największą część hydrosfery obejmują:– wody wszechoceanu ? 94% ogólnej ilości wody;– wody podziemna ? 4,1%;– lodowce i lądolody ? 1,65%;– wody w jeziorach ? 0,02%;–… Czytaj dalej

Ściąga z hydrosfery

    HYDROSFERA, wodna powłoka Ziemi przenikająca skorupę ziemską i atmosferę, obejmująca wodę występującą w przyrodzie w stanie stałym, ciekłym i gazowym;, woda na Ziemi pochodzi z magmy i jest jej w sumie 1388115600 km 3 z czego 97,2% oceany,… Czytaj dalej