Obraz i ocena środowiska ziemiańskiego w „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.

Autorka powieści pokazała ówczesne stosunki społeczne. Dokonała oceny środowiska ziemiańskiego, w tym arystokracji i uboższych ziemian. Do grupy arystokratów należy Teofil Różyc i Darzeccy. Różyc i Kirło chętnie spędzają czas na pogawędkach z Emilią. Różyc stracił fortunę na zagraniczne podróże,… Czytaj dalej

Apel o humanitarne traktowanie zwierząt i ochronę środowiska naturalnego

Połóżmy kres bezmyślności!!!Zadbajmy wreszcie o otaczające nas środowisko!Doceńmy piękno i walory natury. Bierzmy przykład ze świętego Franciszka, który przyrodę i zwierzęta cenił bardziej, niż siebie. Anna Kamieńska pisała: ?naucz nas zgody ze światem, która nie byłaby kompromisem?. Zastanówmy się nad… Czytaj dalej

Ochrona środowiska

Koledzy i Koleżanki ! Myślę, że będąc uczniami gimnazjum wiecie, że ochrona środowiska jest bardzo ważna. I mówiąc ochrona środowiska nie mam na myśli tylko segregacji śmieci. Naturze możemy pomóc też w inny sposób.Pomyślcie tylko ile wody codziennie marnujecie. Czy… Czytaj dalej

Jako osoba zaangażowana w ochronę przyrody napisz do turystów oficjalny list, w którym zwrócisz uwagę na potrzebę zachowania czystości środowiska naturalnego.

1. Jako osoba zaangażowana w ochronę przyrody napisz do turystów oficjalny list, w którym zwrócisz uwagę na potrzebę zachowania czystości środowiska naturalnego. Warszawa, 31 XI 2006 r.Karolina Kłapciaul. Lawendowa 11904-888 WarszawaDo Turystów, W imieniu Stowarzyszenia Osób Chroniących Przyrodę zwracam się… Czytaj dalej

Przedstaw współczesne POGLĄDY na OCHRONĘ ŚRODOWISKA

Przez ochronę przyrody (środowiska) ? rozumie się ogół działań mających na celu zachowanie, przywracanie i właściwe użytkowanie:– zasobów przyrody oraz towarów przyrody żywej i nieożywionej;– poszczególnych obrazów i ich skupień, jak też zbiorowisk na określonych obszarach oraz gatunków roślin i… Czytaj dalej

Obszary w Polsce i na świecie najbardziej zagrożone DEGRADACJĄ środowiska

Przyczyny degradacji środowiska:– rozbudowa przemysłu;– budowa reaktorów atomowych;– powszechne stosowanie pestycydów i nawozów sztucznych;– rozwój floty morskiej;– wzrost tempa przyrostu liczby ludności.Wyróżnia się 27 obszarów ekologicznego zagrożenia, obejmujących łącznie 11% powierzchni kraju, zamieszkałych przez około 35% ludności Polski. Najbardziej zagrożone… Czytaj dalej

Stan środowiska w POLSCE

Stan środowiska w POLSCE Postępująca z roku na rok degradacja środowiska przyrodniczego kraju, potęgująca się zwłaszcza w dekadzie lat siedemdziesiątych ,byłą przyczyną niepokoju wśród przyrodników, hydrologów, lekarzy, powodowała także poczucie zagrożenia tych grup ludzi, które odczuwały bezpośrednio skutki skażenia wody,… Czytaj dalej

DEGRADACJA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I JEJ WPŁYW NA ZDROWIE CZŁOWIEKA

DEGRADACJA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I JEJ WPŁYW NA ZDROWIE CZŁOWIEKA Dążność człowieka do polepszenia swoich warunków bytowania, rozwój gospodarki a przy tym zwiększanie się liczby ludności i ekspansywna eksploatacja środowiska przyrodniczego powoduje degradację naszego otoczenia. Szczególnie w ostatnich latach daje się… Czytaj dalej

Wpływ przemysłu na przekształcanie środowiska i wpływ na zdrowie człowieka

    Na terenie Polski w drugiej połowie XIX wieku rozwój przemysłu zwłaszcza na Górnym Śląsku zapoczątkował zmiany środowiska, jego przekształcenie i degradację. Skala zagrożenia wzrosła po II wojnie światowej, kiedy to prawodawstwo w zakresie ochrony środowiska nie nadążało za… Czytaj dalej

Ochrona Środowiska Na Świecie

    Ochrona Przyrody Na Świecie Ludzie chcąc zapewnić sobie dobre warunki życia zmieniają środowisko, dostosowując je do swoich potrzeb. Człowiek wykorzystuje bez umiaru: glebę, wodę, zwierzęta, rośliny, powietrze. Wyjaławia glebę, zanieczyszcza wodę, powietrze, zabija zwierzęta. Często doprowadza do dewastacji… Czytaj dalej