Co to jest las?

W zależności od rosnących w lesie drzew określa się go jako: liściasty, iglasty lub mieszany. W każdym lesie można wyróżnić trzy warstwy roślin. Najwyższą warstwe lasu tworzą wysokie drzewa, warstwa środkowa to podszycie (zwane także podszytem). Złożone są z krzewów, a najważniejsza warstwa to runo leśne.