Scharakteryzuj UKSZTAŁTOWANIE powierzchni Polski

Mówiąc o ukształtowaniu powierzchni mamy na myśli wielkie formy powierzchni Ziemi, takie jak niziny, wyżyny i góry. Natomiast pod pojęciem rzeźby terenu rozumiemy ogół drobniejszych form urozmaicających te wielkie formy.Ukształtowanie powierzchni, jak i rzeźba terenu wywierają olbrzymi wpływ na inne… Czytaj dalej

ROLA PRZEMYSŁU w rozwoju społeczeństw

Przemysłem ? nazywamy dział gospodarki narodowej polegający na wydobywaniu surowców mineralnych i ich przetwarzaniu oraz przetwarzaniu wszelkich innych surowców przy użyciu maszyn i zastosowaniu podziału pracy.Celem tej działalności ? jest wytwarzanie przedmiotów i dóbr służących zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa.Przemysł odgrywa ogromną… Czytaj dalej

UŻYWKI – ich znaczenie i największe zbiory

Produkty spożywcze ? nie mające w zasadzie wartości odżywczej, lecz mimo to powszechnie używane przez człowieka noszą nazwę UŻYWEK. Pobudzają one lub hamują system nerwowy i pracę serca (np. napoje alkoholowe, kawa, herbata), działają oburzająco (nikotyna ? tytoń)Do najważniejszych upraw… Czytaj dalej

Typy WYBRZEŻY morskich – ich charakterystyka

Brzeg morski możemy podzielić na: – brzeg wysoki; – brzeg niski.A) WYSOKIE wybrzeża dzielą się na:– dalmatyńskie ? utworzone są w wyniku zalania silnie rozczłonkowanych grzbietów górskich równoległych do wybrzeża (Półw. Bałkański);– riasowe ? powstają w wyniku zalania dolin starych… Czytaj dalej

Znaczenie LASÓW w przyrodzie, społeczeństwie i w życiu człowieka

ZNACZENIE LASÓW:A) Płody leśne:– mięso i futra zwierząt łownych;– kauczuk naturalny z kauczukowca;– korek z dębu korkowego;– żywica;– grzyby, jagody, zioła;B) Lasy są regulatorem tlenu w przyrodzie:– 1 ha lasu pochłania w ciągu 12 godz. 220-280kg CO2;– lasy pochłaniają rocznie… Czytaj dalej

WARZYWA i OWOCE – ich uprawa

Ważną rolę odgrywa uprawa WARZYW. Na świecie uprawia się ok. 250 gatunków warzyw, ale zaledwie kilka z nich decyduje o wielkości zbiorów tych roślin. Ze względu na wielkość zbiorów największe znaczenie mają: pomidory, kapusta, papryka, ogórki, cebula, dynia, melony. W… Czytaj dalej

Najważniejsze MINERAŁY budujące skorupę ziemską

Minerał jest to naturalny składnik skorupy ziemskiej, o określonym składzie chemicznym i swoistych właściwościach fizycznych.Do najważniejszych minerałów budujących skorupę ziemską należą:– skalenie ? 58%;– kwarc ? 13%;– magnetyt i hematyt ? 7%;– miki ? 4%;– oraz krzemiany żelaza i manganu… Czytaj dalej

Obszary w Polsce i na świecie najbardziej zagrożone DEGRADACJĄ środowiska

Przyczyny degradacji środowiska:– rozbudowa przemysłu;– budowa reaktorów atomowych;– powszechne stosowanie pestycydów i nawozów sztucznych;– rozwój floty morskiej;– wzrost tempa przyrostu liczby ludności.Wyróżnia się 27 obszarów ekologicznego zagrożenia, obejmujących łącznie 11% powierzchni kraju, zamieszkałych przez około 35% ludności Polski. Najbardziej zagrożone… Czytaj dalej

Rośliny OLEISTE – największa powierzchnia upraw i wykorzystanie

Ważną rolę wśród roślin żywieniowych odgrywają rośliny dostarczające tłuszczu. Największe znaczenie w tej grupie ma uprawa SOI. Nasiona soi zawierają ok. 20% tłuszczu i 40% białka. Dzięki temu z rośliny tej uzyskuje się nie tylko tłuszcz, ale również wysokobiałkową paszę… Czytaj dalej

Wody podziemne, RZEKI – ich znaczenie i wykorzystanie gospodarcze

RZEKI są to wody pochodzące bezpośrednio z opadów atmosferycznych, topniejących śniegów i lodowców oraz ze źródeł. Wody rzek stanowią znikomą część hydrosfery (0,0001%), ale są najbardziej ruchliwym jej składnikiem. W ciągu roku doprowadzają do wszechoceanu 41 tyś. km3 wody, to… Czytaj dalej