Porównaj obraz Boga zawarty w Hymnie Juliusza Słowackiego i Wielkiej Improwizacji z III części Dziadów Adama Mickiewicza (tekst przywołaj z pamięci). Zwróć uwagę na postawę podmiotu mówiącego.

Temat: Porównaj obraz Boga zawarty w Hymnie Juliusza Słowackiego i Wielkiej Improwizacji z III części Dziadów Adama Mickiewicza (tekst przywołaj z pamięci). Zwróć uwagę na postawę podmiotu mówiącego. Zarówno omawiany utwór Słowackiego, jak i Mickiewicza pochodzą z epoki romantyzmu i… Czytaj dalej

Napisz stylem biblijnym krótki tekst poświęcony prawom uczniów.

To mówi Rzecznik Praw Dziecka. Każdy z synów i niewiast waszych ma do nauki prawo. Każdy ojciec wpoiwszy swym dziatką czy, że jest wolność religii i przekonań i prawo to powinniście w życie wprowadzać. Każdy ojciec nauczywszy syna swego opinii… Czytaj dalej

Dlaczego A. Kamiński nadał tytuł swojej książce „Kamienie na Szaniec”? Jakie przesłanie niesie oryginalny tekst Juliusza Słowackiego zawarty w utworze „Kamieni na Szaniec”.

Tytuł powieści Aleksandra Kamińskiego to tekst z wiersza Juliusza Słowackiego. Oryginalne słowa napisane przez poetę niosą przesłanie patriotyczne. Słowacki nalegał w utworze, aby ludzie, podczas wojny, nie tracili nadziei, nie poddawali się i kiedy przyjdzie czas na walkę aby szli… Czytaj dalej

Tekst napisany stylem biblijnym

I wezwał dyrektor swych uczniów do gabinetu swego. Aby słowo swoje jako prawo tej szkoły przypomnieć. Bo słowo dyrektora jest prawe, a imię jego pieczęcią. i zebrali się tedy w gabinecie wszystkich klas przedstawiciele. I stanęli przed obliczem srogim swego… Czytaj dalej

Jak interpretować tekst?

Koncentruje uwagę na jego przeżyciach, doznaniach, sposobie odczuwania świata i analizie jego życiowych decyzji Analizę fragmentu tekstu – literackiego lub użytkowego – należy rozpocząć od planu. CO? KTO? GDZIE? 1. Co tekst próbuje przekazać? CEL 2. Do kogo tekst jest… Czytaj dalej