Akcent i intonacja w języku polskim

1. AKCENT – polega na podkreśleniu głosem niektórych składników wypowiedzi: sylab w wyrazie lub wyrazów w zdaniu. Dokonuje się to za pośrednictwem siły lub melodii głosu, albo przez wydłużenie czasu brzmienia samogłosek. 2. AKCENT WYRAZOWY – w j. polskim akcent… Czytaj dalej

List do koleżanki zza granicy o polskim święcie.

Droga Nicole!Długo czekałam na Twój list, aż w końcu doszedł. Mam nadzieję, że u Ciebie wszystko w porządku. Dziękuję za zdjęcia z wakacji.W Twoim liście opisałaś mi, jak wyglada u Ciebie niedziela, więc ja opowiem Ci o mojej. Rano mama… Czytaj dalej

Reguły i zasady stawiania przecinków w języku polskim

Stawianie przecinków (reguły): – przed: „że”, „ale”, „gdyż”,”albowiem”Przykład: „W prognozie pogody mówili, że jutro będzie padał deszcz”. – przed: „który” Przykład: „Poszedłem do kolegi, który był chory”. – przy wtrąceniach Przykład: „Biologia jest, według mnie, bardzo ciekawa”. – przy wyliczaniu… Czytaj dalej

Osadnictwo na prawie polskim

      Osadnictwo na prawie polskim (wolnych gości) – zwolnienie od świadczeń(kilka-kilkanaście lat) – daniny na rzecz księcia – uprawa gruntów za czynsz – możliwość odejścia wywiązanie się z powinności i zapłata za rozwiązanie umowy Osadnictwo na prawie niemieckim… Czytaj dalej

Podstawy i przebieg zjednoczenia plemion słowiańskich w państwie Polskim w X wieku

  Plemiona słowiańskie: – Wiślanie, plemię słowiańskie, mieszkańcy górnego biegu Wisły. W IX w. stworzyli państwo plemienne, które obejmowało zachodnią Małopolskę (główne ośrodki w Krakowie i Wiślicy), sięgając na wschodzie prawdopodobnie po Bug i Styr. Anonimowy autor Żywota Św. Metodego… Czytaj dalej

Rewolucja 1905 – 1907 w Królestwie Polskim

    Na wieść o wypadkach w petersburskich w Królestwie w końcu stycznia wybuchły masowe strajki polityczne, w szczególności w Warszawie, Łodzi, Zagłębiu Dąbrowskim i w Częstochowie. Hasła polityczne wysuwano przede wszystkim w W-wie i w Łodzi, gdzie większe były… Czytaj dalej

Tajne związki w Królestwie Polskim

      1. Przyczyny powstania tajnych związków 2. Cele 3. Działalność 4. Konsekwencje Społeczeństwo polskie w latach 1815 – 25 było przekonane , że zamiarem cara jest odbudowanie niepodległego państwa polskiego obejmującego nie tylko ziemie Królestwa Polskiego , lecz… Czytaj dalej

Życie polityczne i organizacje spisków w królestwie polskim do 1830 roku

      1. Ograniczanie uprawnień konstytucyjnych 2. opozycja sejmowa i tajne związki Wkrótce po ogłoszeniu konstytucji 1815 roku car Aleksander I odsunął od życia politycznego ks. Adama Czartoryskiego, w dodatku wcześniej bezpośrednio po Kongresie wiedeńskim car obiecywał Czartoryskim rozszerzenie… Czytaj dalej