Rewolucja francuska.

Przyczyny rewolucji tkwły w stosunkach gospodarczo-społecznych. W latach siedemdziesiątych XVIIIw nastąpiła ekonomiczna stagnacja, w końcu zaś lat osiemdziesiątych ogarnął Francję kryzys gospodarczy i polityczny, który zaostrzył konflikty społeczne. Na skutek nieurodzajów szerzyła się drożyzna, niekorzystny układ handlowy z Anglią pozwalał… Czytaj dalej

Problematyka „Przedwiośnia” (rewolucja, niepodległość, problemy społeczno-polityczne)

Rewolucja – obraz rewolucji ukazany w „Przedwiośniu” jest przerażający, tak jakby autor chciał przestrzec czytelników przed grozą takiego wydarzenia. Jest to wizja śmierci, głodu, nędzy i choroby wzbogacona o brak szacunku i litości dla drugiego człowieka. Ginie dawny świat, niknie… Czytaj dalej

REWOLUCJA

Rewolucja jako zjawisko oznacza haos, gwałtowną zmianę władzy i śmierć setek tyś. ludzi, nie zależnie po której stronie bedzędziemy szukać prawdy – rewolucjonistów czy obrońców starego systemu. Rewolucja wydaje się być jednym wielki paradoksem – rewolucjoniści walczą o realizację wielkich,… Czytaj dalej

Rewolucja jako zjawisko

Rewolucja jako zjawisko oznacza haos, gwałtowną zmianę władzy i śmierć setek tyś. ludzi, nie zależnie po której stronie bedzędziemy szukać prawdy ? rewolucjonistów czy obrońców starego systemu. Rewolucja wydaje się być jednym wielki paradoksem ? rewolucjoniści walczą o realizację wielkich,… Czytaj dalej

Rewolucja jako zjawisko

REWOLUCJA Rewolucja jako zjawisko oznacza haos, gwałtowną zmianę władzy i śmierć setek tyś. ludzi, nie zależnie po której stronie bedzędziemy szukać prawdy ? rewolucjonistów czy obrońców starego systemu. Rewolucja wydaje się być jednym wielki paradoksem ? rewolucjoniści walczą o realizację… Czytaj dalej

REWOLUCJA FRANCUSKA 1789 – 1799

Rewolucję francuską cechuje uniwersalizm, jakiego brakowało wszystkim innym licznym wstrząsom Europy. Było to rzeczywiście wydarzenie, kóre nadało slowu rewolucja jego pełne znaczenie: nie tylko przewrót polityczny, ale także całkowite obalenie określonego systemu rządów wraz z jego podstawami społecznymi, gospodarczymi i… Czytaj dalej

Rewolucja 1905-1907 roku w Rosji i na ziemiach polskich

Rywalizacja Rosji z Japonią o wpływy na dalekim wschodzie (Chiny, Mandżuria, Korea) doprowadziła do wybuchu wojny w 1904 roku. W wyniku tej wojny Rosja poniosła znaczące straty i musiała zawrzeć pokój na niekorzystnych dla siebie warunkach. Ta kosztowna przegrana doprowadziła… Czytaj dalej

Rewolucja burżuazyjna w Anglii

Można zauważyć 3 kierunki rozwoju w Europie 16 wieku:* prowadzący do powstania monarchii absolutnej a więc stopniowe wzmacnianie władzy królewskiej* prowadzący do powstania społeczeństwa kapitalistycznego* prowadzący do anarchii poprzez osłabianie władzy królewskiejW Anglii stopniowo kształtował się podział na bogatą część… Czytaj dalej

Rewolucja feudalna

SKUTKI FEUDALIZACJI KOŚCIOŁA– spór o prymat w świecie chrześcijańskim pomiędzy władzą świecką a duchową– feudalizacja w IX i X wo zeświecczenieo rozkład moralnyo uzależnienie od ludzi świeckich– symonia– nikolaizm– prawo inwestytury przysługujące władcom świeckim– wyższość władzy świeckiej WZROST NASTROJÓW RELIGIJNYCH–… Czytaj dalej

REWOLUCJA CHIŃSKA

REWOLUCJA CHIŃSKA. Gospodarcze i polityczne uzależnienie Chin od wielkich mocarstw, musiało wywołać wielkie oburzenie i otwarte bunty. Przebiegały one pod hasłem walki z monarchią o zreformowanie życia społecznego i ograniczenie wpływów cudzoziemskich. Ruchy te opierały się na chłopstwie, biedocie miejskiej… Czytaj dalej