Rewolucja 1905 – 1906 w Rosji

      Na początku XX wieku istniała w Rosji sytuacja rewolucyjna – chłopi żądali ziemi , robotnicy ustawodawstwa pracy, wśród wielu warstw społeczeństwa system samodzierżawia, kompletnie już anachroniczny, budził opór. Ferment wewnętrzny zaostrzał wielonarodowościowy charakter państwa: zarówno wśród Polaków… Czytaj dalej

REWOLUCJA 1905 – 1906 NA ZIEMIACH POLSKICH

        Kiedy w 1904 r. zaczęła się wojna rosyjsko – japońska, polskie środowiska polityczne nie mogły pozostać obojętne. Społeczeństwo polskie zaboru rosyjskiego, choć pozbawione możliwości jawnego życia politycznego, było w dużej części przygotowane do formułowania swoich dążeń… Czytaj dalej

REWOLUCJA 1905 – 1906 W ROSJI

    Na początku XX wieku istniała w Rosji sytuacja rewolucyjna – chłopi żądali ziemi , robotnicy ustawodawstwa pracy, wśród wielu warstw społeczeństwa system samodzierżawia, kompletnie już anachroniczny, budził opór. Ferment wewnętrzny zaostrzał wielonarodowościowy charakter państwa: zarówno wśród Polaków jak… Czytaj dalej

Rewolucja 1905 – 1907 w Królestwie Polskim

    Na wieść o wypadkach w petersburskich w Królestwie w końcu stycznia wybuchły masowe strajki polityczne, w szczególności w Warszawie, Łodzi, Zagłębiu Dąbrowskim i w Częstochowie. Hasła polityczne wysuwano przede wszystkim w W-wie i w Łodzi, gdzie większe były… Czytaj dalej

Rewolucja 1905 – 1906 na ziemiach polskich

      Kiedy w 1904 r. zaczęła się wojna rosyjsko – japońska, polskie środowiska polityczne nie mogły pozostać obojętne. Społeczeństwo polskie zaboru rosyjskiego, choć pozbawione możliwości jawnego życia politycznego, było w dużej części przygotowane do formułowania swoich dążeń i… Czytaj dalej