„Na podstawie fragmentu „Mistrza i Małgorzaty przedstaw zasady działania państwa totalitarnego. W wypracowaniu odwołaj się też do innych przykładów totalitaryzmu z powieści Michała Bułhakowa.”

Michał Afansjewicz Bułhakow urodził się 3 V 1891 roku w Kijowie. Jego ojciec , Afansij Iwanowicz , był uczonym teologiem i pracownikiem naukowym Kijowskiej Akademii Duchownej. Matka – Warwara Michajłowna , zajmowała się prowadzeniem domu. Dzięki silnym osobowościom swoich rodziców… Czytaj dalej

Zasady pisowni rz i ż

Zasady pisowni rz i ż „Rz” piszemy, gdy: – w wyrazach wymienia się na „r”, – Rz piszemy w zakończeniach wyrazów: -arz, -erz (mierz mistrz) – Rz piszemy po spółgłoskach: b, p, d, t, g, k, ch, j, w, Wyjątki:… Czytaj dalej

Duże litery, znaki interpunkcyjne, zasady pisowni

Duże litery piszemy na początku zdania, przy nazwach własnych (czyli imionach, nazwach państw, miast). Znaki interpunkcyjne:a) kropka (.)Kropkę wstawiamy na końcu zdania, po skrótach (np., itp., itd.)b) przecinek (,)stawiamy przed wyrazami: który, że, aby, gdyż, ponieważ, bo, lecz, zatem, toteż,… Czytaj dalej

Poetyckie przetworzenia horacjańskiej zasady „carpe diem” w twórczości J. Kochanowskiego.

Filozofię życia szczęśliwego, według której przyjemność (dobro najwyższe) prowadzi do szczęścia (najwyższego celu) stworzył Epikur około 300 r.p.n.e.. Treść epikurejskiej nauki stała się kilka wieków później Natchnieniem dla Horacego, który zawarł ją w słynnym powiedzeniu „carpe diem”. Hasło to w… Czytaj dalej

Czy nakazy serca mogą być ważniejsze niż zobowiązanie, przysięga, obowiązek, honor, czy zasady moralne?

Czy nakazy serca mogą być ważniejsze niż zobowiązanie, przysięga, obowiązek, honor, czy zasady moralne? Uważam, że to stwierdzenie jest prawdziwe. Postaram się udowodnić to w dalszej pracy.Na podstawie utworu „Tristan i Izolda” możemy zauważyć, że nakazy serca są ważniejsze niż… Czytaj dalej

Reguły i zasady stawiania przecinków w języku polskim

Stawianie przecinków (reguły): – przed: „że”, „ale”, „gdyż”,”albowiem”Przykład: „W prognozie pogody mówili, że jutro będzie padał deszcz”. – przed: „który” Przykład: „Poszedłem do kolegi, który był chory”. – przy wtrąceniach Przykład: „Biologia jest, według mnie, bardzo ciekawa”. – przy wyliczaniu… Czytaj dalej

Zasady ”Fair Play”

Zasady ”Fair Play” -FELIETON Ostatnio bardzo często słyszymy o rożnych przekrętach w sporcie. A szczególnie w telewizji i gazetach.Najczęstsze nagłówki to: ”Sportowiec brał środki dopingujące””Mecz był ustawiony” . Sportowcy przeważnie myślą o tym żeby dany mecz wygrać a nie przegrać,… Czytaj dalej

Zasady przewozów tranzytowych

W definicji szeroko rozumianego tranzytu rozumieć możemy dokonywanie przewozów ładunków na obszarze nie mieszczącym zarówno ani początku, ani na końcu punktu transportowego. Przez tranzyt międzynarodowy należy rozumieć przewóz ładunków lub pasażerów z jednego kraju do drugiego przez obszar kraju trzeciego.Tranzyt… Czytaj dalej

Zasady budowy strategii wyborczej

Swą pracę pragnę rozpocząć od podania definicji kampanii wyborczej:Kampania wyborcza- w najszerszym tego słowa znaczeniu jest to wyodrębnioną fazą procesu wyborczego obejmującą okres od zgłoszenia decyzji o przeprowadzeniu wyborów do ściśle określonego momentu poprzedzającego głosowanie. Kampania wyborcza to mechanizm ,… Czytaj dalej

Rachunkowość – zasady i definicje

Tradycyjne ujęcie rachunkowościRachunkowość jest szczególnym rodzajem jednostkowej ewidencji gospodarczej. Stanowi ona system ciągłego w czasie ujmowania, grupowania, prezentowania i interpretowania wyrażanych w pieniądzu i bilansujących się ogólnych i szczególnych danych liczbowych o działalności gospodarczej i sytuacji majątkowych jednostki gospodarczej.Przyjmując, że… Czytaj dalej