Związki Młodej Polski z romantyzmem

Wiadomo, że każdy prąd, oprócz cech tylko sobie właściwych zawiera też takie, które wystąpiły wcześniej w prądach o podobnej strukturze. Na tej zasadzie istnieją cechy wspólne dla romantyzmu i Młodej Polski. Związki, które wynikają z kontynuacji, czy też rozwiązań do… Czytaj dalej

Mitologia i związki frazeologiczne z nią związane

Mitologia jest zbiorem wielu mitów, jak na przykład mitologia grecka” która opowiada o przygodach bogów i herosów w starożytnej Grecji. Mit jest opowieścią o stworzeniu świata i człowieka, jego uczuciach oraz refleksjach bogów. Według mitologii greckiej najpierw był Chaos, a… Czytaj dalej

Związki frazeologiczne i kryteria ich podziału

Według Stanisława Skorupki Frazeologia – dział gramatyki określający strukturę składniową połączeń wyrazów. Ale przede wszystkim stara się określić stopień łączliwości tych wyrazów. Jednym słowem frazeologia zajmuje się badaniem stałych lub zbliżonych do stabilizacji związków wyrazowych. Większość wyrazów charakteryzuje się łączliwością… Czytaj dalej

Jaś i Małgosia, związki frazeologiczne

Rodzice Jasia i Małgosi cienko przędli, wiązało się to ze skromnym życiem. Ulubionym zajęciem dzieci były przechadzki do lasu, w celu zbierania leśnych owoców. Pewnego dnia zapuścili się w dalsze rejony obszaru leśnego. Na obrzeżach gaju znajdował się piękny, cukrowy… Czytaj dalej

Związki frazeologiczne

1. Walczyć z wiatrakami – walczyć z czymś niemożliwym, nierealnym2. Sos tatarski – osoba o twardym charakterze3. Wypić kielich goryczy – musieć pogodzić się z jakimś nieszczęściem lub porażką4. Dzika Bestia – Najczęściej mówi się tak o osobie łamiącej prawo… Czytaj dalej

Związki poezji Jana Kochanowskiego z Antykiem – analiza tekstu.

– ogólne olśnienie literaturą antyczną w dobie renesansu: studia dogłębne, analizy itp. na podstawie swego wszechstronnego wykształcenia dbał o artyzm języka, styl i formę uprawianych gatunków lit. znał języki klasyczne: łacinę, grekę, hebrajski; studiował lit. i filoz. antyczną.; pieśni, treny,… Czytaj dalej

Związki frazeologiczne – biblizmy

1). Faryzeusz – nieuczciwy, fałszywy, kłamliwy2). Judasz – zdrajca3). Niewierny Tomasz – niedowiarek4). Trąba jerychońska – gapa, ciamajda5). Wilk w owczej skórze – podstępny6). Goliat – silny, potężny7). Niebieski ptak – lekko duch8). Syn marnotrawny – nawrócony grzesznik9). Błędna owca… Czytaj dalej

Związki kultury odrodzenia z tradycją antyczną

Związek między renesansem a antykiem jest bardzo silny. Można powiedzieć, że antyk „opanował” i określił odrodzenie, stał się źródłem epoki. Twórcy odrodzenia czytali dzieła antyczne w oryginale. Dzięki temu odrodziło się wiele antycznych gatunków literackich: pieśń, epigramat – fraszka, tragedia,… Czytaj dalej

Biblia – związki frazeologiczne i symbole.

Oto kilka symboli i związków frazeologicznych z Biblii. SYMBOLE: * drzewo poznania dobra i zła – pożądanie, pragnienie decydowania o tym co dobre i złe i tym samym upodabnianie się do Boga * drzewo życia – symbol nieśmiertelności* zakazany owoc… Czytaj dalej