Kazanie szóste – O monarchijej i królestwie, albo o czwartej chorobie Rzeczypospolitej, która jest z osłabienia, królewskiej dostojności i władzej

W ciele ludzkim dwa są przedniej sze członki, którymi się ciało ożywia i umacnia: serce i głowa. Wesołe serce a głowa zdrowa czynią człowieka mocnego i do wszytkiego sposobnego. Isa. 1 [5-6]. A smutne serce, jako mówi Izajasz, i głowa… Czytaj dalej

Rewolucja 1905 – 1907 w Królestwie Polskim

    Na wieść o wypadkach w petersburskich w Królestwie w końcu stycznia wybuchły masowe strajki polityczne, w szczególności w Warszawie, Łodzi, Zagłębiu Dąbrowskim i w Częstochowie. Hasła polityczne wysuwano przede wszystkim w W-wie i w Łodzi, gdzie większe były… Czytaj dalej

Tajne związki w Królestwie Polskim

      1. Przyczyny powstania tajnych związków 2. Cele 3. Działalność 4. Konsekwencje Społeczeństwo polskie w latach 1815 – 25 było przekonane , że zamiarem cara jest odbudowanie niepodległego państwa polskiego obejmującego nie tylko ziemie Królestwa Polskiego , lecz… Czytaj dalej

Życie polityczne i organizacje spisków w królestwie polskim do 1830 roku

      1. Ograniczanie uprawnień konstytucyjnych 2. opozycja sejmowa i tajne związki Wkrótce po ogłoszeniu konstytucji 1815 roku car Aleksander I odsunął od życia politycznego ks. Adama Czartoryskiego, w dodatku wcześniej bezpośrednio po Kongresie wiedeńskim car obiecywał Czartoryskim rozszerzenie… Czytaj dalej