WSKAŹNIKI POZIOMU GOSPODAROWANIA

WSKAŹNIKI POZIOMU GOSPODAROWANIA. PNB a PKB PKB jest miarą produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terenie danego kraju, niezależnie od tego kto jest ich właścicielem.PNB jest miernikiem całkowitych dochodów wytworzonych przez obywateli danego kraju, niezależnie od miejsca świadczenia usług… Czytaj dalej

Wymień główne grupy towarów biorących udział w światowej wymianie handlowej Jak oceniasz role handlu światowego w podnoszeniu poziomu życia ludności?

        Wymień główne grupy towarów biorących udział w światowej wymianie handlowej. Jak oceniasz role handlu światowego w podnoszeniu poziomu życia ludności? ODP. Hzndel zagraniczny to wymiana pomiędzy krajami. Handel prowadzony jest w celu wymiany surowców, towarów i… Czytaj dalej