Wymień główne grupy towarów biorących udział w światowej wymianie handlowej Jak oceniasz role handlu światowego w podnoszeniu poziomu życia ludności?

        Wymień główne grupy towarów biorących udział w światowej wymianie handlowej. Jak oceniasz role handlu światowego w podnoszeniu poziomu życia ludności? ODP. Hzndel zagraniczny to wymiana pomiędzy krajami. Handel prowadzony jest w celu wymiany surowców, towarów i… Czytaj dalej