Grupy poetyckie Dwudziestolecia, ich założenia programowe.

– skamandryci* nie mieli wspólnego jednego programu, niechęć do wzniosłości, chwilowe przeżycie wyżej niż filozoficzne refleksje itp., zachwyt nad codziennością,* działali w Warszawie, głównie pochodzenia żydowskiego, najpierw w „Pod Pikadorem”, kabaret * Julian Tuwim – początkowo skandalista (=>”Wiosna” o robieniu… Czytaj dalej

Hasła programowe pozytywizmu i ich odbicie w literaturze.

Pozytywizm jest to okres w dziejach literatury polskiej, uformowany po roku 1863, czyli po upadku powstania styczniowego, zakończony około roku 1890. Nazwa okresu zaczerpnięta została od nazwy kierunku filozoficznego, którego podstawy sformułował August Comte. Pozytywizm był zarówno ruchem społeczno- ideowym,… Czytaj dalej