List do polityka

14 luty 2010r.Sochaczew Szanowny Panie Prezydencie! W swym liście postanowiłam zwrócić się do Pana z pewnym problemem. Wiem, że jest Pan bardzo zajęty, aczkolwiek wierzę, iż zechce Pan przeczytać mój list.Mianowicie, widząc co dzieje się w polskiej i światowej polityce… Czytaj dalej

List otwarty do sławnego polityka.

1 październik 2004r. Szanowny Panie Prezydencie! W swym liście postanowiłam zwrócić się do Pana z pewnym problemem. Wiem, że jest Pan bardzo zajęty, aczkolwiek wierzę, iż zechce Pan przeczytać i rozpatrzeć temat mej wiadomości.Mianowicie, widząc co dzieje się w polskiej… Czytaj dalej

Arystoteles – Polityka

Księga III. 4. Różne rodzaje ustrojów: właściwe i zwyrodniałe. Ustrój państwowy to ujęcie w pewien porządek władz w ogóle, a przede wszystkim nadrzędnej nad nimi wszystkimi. Tą władzą jest rząd państwa. Człowiek jest istotą stworzoną do życia w państwie, dlatego… Czytaj dalej

Polityka zagraniczna Jagiellonów w latach 1447-1572

W 1447r., po trwającym 3 lata bezkrólewiu, na tron polski wstąpił dotychczasowy wielki książę litewski Kazimierz. Polska znajdowała się w korzystnej sytuacji międzynarodowej. Czesi i Węgrzy uwikłani byli w spory dynastyczne. Zakon Krzyżacki nie zagrażał Polsce po pokoju brzeskim w… Czytaj dalej

Kazimierz Wielki (1333-1370) -Polityka wew. i zagraniczna

Następcą Władysława Łokietka i dziedzicem korony został jego syn- Kazimierz Wielki, przed którym stanęły następujące problemy: -problem krzyżacki Karol -problem pretensji J.Luksemburczyka Kazimierz nie był pozbawiony sojuszów. Jego sojusznikiem był władca Węgier- Karol Robert, żoną którego była siostra Kazimierza- Elżbieta… Czytaj dalej

STANOWISKO POLSKI WOBEC WALKI CESARSTWA Z PAPIESTWEM (POLITYKA BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO (1058-1079))

Kraj zgodnie z zasadą patrymonialną został podzielony między młodszego brata Hermana, który objął Mazowsze oraz jeszcze młodszego brata Mieszka. który niczego nie objął, dostał tylko uposażenie. Bolesław Śmiały usiłował nawiązać do polityki Bolesława Chrobrego. Była to polityka wymierzona przeciw cesarzowi,… Czytaj dalej

Polityka Bolesława Chrobrego i jej ocena

990-prawdopodobnie Mieszko nadaje synowi, Bolesławowi, ziemię krakowską 992-śmierć Mieszka I, władzę obejmuje jego syn Bolesław ( syn Dobrawy ) 996-nowy cesarz Otton III dąży do stworzenia uniwersalistycznej monarchii, złożonej z Włoch, Galii (Burgundia, Dolna Lotaryngia),Germanii i Sclavinii (państwa Polan) 997-śmierć… Czytaj dalej

Polityka zewnętrzna Bolesława Chrobrego

Dwudziestego piątego maja roku Pańskiego 992-według niemieckiej kroniki-w dziesiątym roku panowania Ottona III… książę Mieszko, sędziwy już wiekiem i gorączką zmożony, przeniósł się z tego miejsca wygnania do wiekuistej ojczyzny, pozostawiając swoje państwo do podziału między kilku książąt. Niewiele dzisiaj… Czytaj dalej

Polityka wewnętrzna i zewnętrzna Kazimierza Wielkiego. Próba oceny

1333 – śmierć Władysława Łokietka1333 – koronacja Kazimierza Wielkiego na króla Polski1335 – I zjazd w Wyszehradzie, zrzeczenie się za 20 tys. kop groszy praskich pretensji do korony polskiej przez Jana Luksemburskiego1339 – II zjazd w Wyszehradzie, zrzeczenie się praw… Czytaj dalej

POLITYKA DYSTRYBUCJI

POLITYKA DYSTRYBUCJI Obejmuje wszelkie decyzje i czynności związane z dostarczaniem wytworzonych produktów nabywcy. Zadaniem dystrybucji jest rozmieszczenie produktów na rynku w sposób umożliwiających nabywcom zakup pożądanych produktów w dogodnych dla nich warunkach, odpowiadającym im miejscu i czasie oraz po odpowiedniej… Czytaj dalej