Marka

American Marketing Association definiuje markę w następujący sposób : • Marka to nazwa, termin, symbol lub ich kombinacja stworzona celem identyfikacji dóbr lub usług sprzedawcy lub ich grupy lub wyróżnienia ich spośród konkurencji. Marka zatem identyfikuje sprzedawcę lub producenta. Z… Czytaj dalej

Historia i korzenie Public Relations

Historia i korzenie Public Relations Od zawsze ludziom zwykłym, politykom, osobom publicznym, władcom, instytucjom, przedsiębiorstwom, zależało na dobrej opinii. Przekonanie, że dobra opinia może być gwarantem wszelkiego powodzenia, towarzyszyła ludzkości od zawsze. Zawsze też towarzyszyła temu wiara, że dobrą opinię,… Czytaj dalej

STRATEGIA MARKETINGU DÓBR I USŁUG PRZEMYSŁOWYCH

STRATEGIA MARKETINGU DÓBR I USŁUG PRZEMYSŁOWYCH Znaczenie systemu klasyfikacji dóbr ujawnia się szczególnie wyraźnie przy badaniu zróżnicowania wzorca marketingu w zależności od kategorii towaru. Strategia marketingowa właściwa dla pewnej kategorii dóbr może być całkowicie nieodpowiednia dla innej. Często potrzebna jest… Czytaj dalej

Co jest istotą marketingowej organizacji przedsiębiorstwa

Co jest istotą marketingowej organizacji przedsiębiorstwa. Marketing jest, zatem podstawową funkcją przedsiębiorstwa, która łączy potrzeby i oczekiwania nabywców występujących w określonych segmentach rynku z działalnością produkcyjną i handlową podporządkowaną orientacji na nabywców. Jeśli przedsiębiorstwo nie jest nastawione na poznawanie potrzeb… Czytaj dalej

Uczyć się od konkurencji

Uczyć się od konkurencji Ochrona i pielęgnowanie pozytywnego wizerunku firmy to zadanie niełatwe z wielu powodów, również wskutek nieprzewidywalności pewnych wydarzeń. Menedżer ds. public relations wraz ze swym zespołem może jednak aktywnie wspomagać reputację firmy, jak również przewidywać i zapobiegać… Czytaj dalej

Słownik terminologii marketingowej

Błąd statystyczny – miara dokładności wnioskowania z próby o populacji przy ustalonym (w sondażach zwyczajowo 0.95) poziomie ufności. Błąd statystyczny +/- 3% (najczęściej spotykany) oznacza, iż jeśli stwierdzono, że X % badanych w próbie posiada określoną cechę (op. popiera określona… Czytaj dalej

PODEJŚCIE SEKTOROWE DO ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO

PODEJŚCIE SEKTOROWE DO ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO. Pod pojęciem SEKTORA rozumiemy przedsiębiorstwa produkujące, sprzedające grupę dóbr lub usług zaspokajających określoną potrzebę klientów. Gdy kryterium wydzielenia określonego sektora jest więc korzystanie z tych samych źródeł zaopatrzenia i zaspokajania tej samej potrzeby przez grupę… Czytaj dalej

Zagadnienia z marketingu

MARKETING– def. Jako prowadzenie działalności na rzecz realizacji celów organizacji czyliprzedsięb. Firmy polegającej na przewidywaniu potrzeb nabywców i kierowaniemprzepływem od prod. do nabywcy produktów czyli dóbr i usług, które zaspokajająpotrzeby rynku.M. określamy jako maksymalizację dochodu i rozwójprzedsiębiorstwa przez poznanie i… Czytaj dalej

POLITYKA CENY

POLITYKA CENY Całokształt działań zmierzających do określenia w niej miejsca i roli ceny oferowanego produktu (taryfa, czynsz, honorarium, itp.).Decyzja o wysokości ceny wpływa bezpośrednio na wielkość osiągniętego dochodu z realizacji produktu na rynku, podczas gdy wykorzystanie innych instrumentów wymaga uprzedniego… Czytaj dalej

Badania marketingowe

1)Badania rynkowe obejmują badania związane z międzynarodowymi i międzyregionalnymi porównaniami rynkowej zachowań przedsiębiorstw i konsumentów. Wspólny obszar: badanie warunków działań przedsiębiorstwa, obejmują marketingi rynkowe swym zasięgiem bad zew i wew. Zewnętrzne: badanie struktury, podmiot rynki, potrzeb i popytu i segmentację.… Czytaj dalej