Badania marketingowe – pojęcia

Ankieta audytoryjna –forma pomiaru stosowana na zjazdach ,wykładach gdzie nie można przeprowadzić wywiadów osobistychAnkieta ogólna polega na rozmieszczeniu kwestionariuszy w miejscu ogólnie dostępnymAnkieta bezpośrednia polega na rozdaniu przez ankietera kwestionariuszy w określonych miejscach Panel – w tych samych badaniach wykorzystuje… Czytaj dalej

Badania marketingowe

1)Badania rynkowe obejmują badania związane z międzynarodowymi i międzyregionalnymi porównaniami rynkowej zachowań przedsiębiorstw i konsumentów. Wspólny obszar: badanie warunków działań przedsiębiorstwa, obejmują marketingi rynkowe swym zasięgiem bad zew i wew. Zewnętrzne: badanie struktury, podmiot rynki, potrzeb i popytu i segmentację.… Czytaj dalej

Badania marketingowe

BADANIA RYNKOWE- Rynek to ogół stosunków wymiennych między sprzedającymi i oferującymi towary lub usługi i reprezentującym podaż, a kupującymi zgłaszającymi zapotrzebowanie na towary oraz usługi i reprezentującymi popyt.Podmioty rynkowe- sprzedający, kupujący. Przedmioty r.- towary, usługi.Wzajemne stosunki i zależności między podmiotami… Czytaj dalej

Orientacje marketingowe

I. Filozofia działania w ramach poszczególnych orientacji Marketing jest pojęciem żywym, które kształtowało się wraz z rozwojem gospodarki rynkowej . Teoria nauki o marketingu wyodrębniła cztery główne fazy ewolucji orientacji przedsiębiorstw: Orientacja produkcyjna Orientacja produktowa Orientacja sprzedażowa Orientacja marketingowa Powyżej… Czytaj dalej

Narzędzia marketingowe

1. Kierownictwo hotelu Hilton w Cobham wykorzystuje następujące narzędzia marketingowe: Szeroki asortyment świadczonych usług – restauracje, bary, pokoje sypialne Lokalizacja – hotel usytuowany w ładnej lesistej okolicy, w pobliżu skrzyżowania głównych dróg i międzynarodowego lotniska co umożliwia łatwy dojazd do… Czytaj dalej