STRATEGIA MARKETINGU DÓBR I USŁUG PRZEMYSŁOWYCH

STRATEGIA MARKETINGU DÓBR I USŁUG PRZEMYSŁOWYCH Znaczenie systemu klasyfikacji dóbr ujawnia się szczególnie wyraźnie przy badaniu zróżnicowania wzorca marketingu w zależności od kategorii towaru. Strategia marketingowa właściwa dla pewnej kategorii dóbr może być całkowicie nieodpowiednia dla innej. Często potrzebna jest… Czytaj dalej

STRATEGIA MARKETINGU DÓBR I USŁUG PRZEMYSŁOWYCH

STRATEGIA MARKETINGU DÓBR I USŁUG PRZEMYSŁOWYCH Znaczenie systemu klasyfikacji dóbr ujawnia się szczególnie wyraźnie przy badaniu zróżnicowania wzorca marketingu w zależności od kategorii towaru. Strategia marketingowa właściwa dla pewnej kategorii dóbr może być całkowicie nieodpowiednia dla innej. Często potrzebna jest… Czytaj dalej

Marketing usług

Marketing usług Orientacje: a. produkcyjna – gosp.nakazowo-rozdzielcza, normy, masowe wytwarzanie, ilość nie jakość, marketing w wąskim zakresie b. dystrybucyjna – firmy odczuwają konkurencję, wpływ popytu, ukierunkowanie na sztukę sprzedaży, szkolenia sprzedawców, promocjac. marketingowa (rynkowa) – motorem działań jest konsument, szerokie… Czytaj dalej

Swobodny przepływ usług w świetle dyrektyw Unii Europejskiej

Swobodny przepływ usług w świetle dyrektyw Unii Europejskiej Streszczenie postanowień ogólnych Dzień 31 grudnia 2002 został przyjęty przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej jako data gotowości do członkostwa Polski w strukturach Unii Europejskiej. Strona polska akceptuje i wdroży wszelkie postanowienia w obszarze… Czytaj dalej

Rynek produktów i usług bankowych a rynek finansowy

Rynek produktów i usług bankowych a rynek finansowy Rozwój rynku finansowego w Polsce zapoczątkowany został wraz z uchwaleniem ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych 22 marca 1991 r. powołaniem do życia Komisji Papierów Wartościowych oraz uruchomieniem… Czytaj dalej