Śpiewy historyczne – Hedwiga, królowa polska

1Kiedy dni Piastów przecinał się wątek,A prawo berła w Hedwidze złożone,Na ten jedynie krwi nam lubej szczątekOczy Polaków były obrócone. 2Jaśniała wdzięki królewska dziewica,Pomimo tronu była płci swej chlubą,Wspaniała postać, cudna piękność lica,W mowie, w uśmiechu, w każdym czynie lubą.… Czytaj dalej

Polska! Polska! o! królowa…

Polska! Polska! o! królowa, Polska! Polska Bogdanowa. Za nią lecą wszystkie dusze I żupany, i kontusze. Polska! Polska! o wesoła, Gdy w objęciach archanioła W gwiazdę błyska, w kwiat rozkwita, O! zbawiona… choć zabita. Choć zabita męczennica, Sławiańszczyzny to siostrzyca,… Czytaj dalej

Nierządem Polska stoi

Nierządem, powiedział ktoś dawno, Polska stoi; Gdyby dziś pojźrał z grobu po ojczyźnie swojej, Zawołałby co garła: Wracam znowu, skądem, Żebym tak srogim z Polską nie ginął nierządem! Co rok to nowe prawa i konstytucyje, Ale właśnie w tej wadze… Czytaj dalej

Psalmodia polska.

Psalmodia – pisana rytmiczną prozą poetycką – uważana jest przez badaczy za arcydzieło polskiego oświecenia i znakomitą syntezę ówczesnej kultury.

Polacy i Polska w „Weselu”.

Genezą utworu stało się wesele Lucjana Rydla z chłopką Jadwigą Mikołajczykówną w pod-krakowskich Bronowicach w listopadzie 1900r. Postaci można podzielić na osoby (rzeczywiste) i osoby dramatu (zjawy). Głównymi osobami są: Pan i Panna Młoda, Gospodarz (Włodzimierz Tetmajer), Gospodyni, Dziennikarz (ze… Czytaj dalej

Obraz świata prezentowany przez współczesną polską reklamę.

Reklama jest w dzisiejszym świecie najbardziej powszechną metodą wpływania na odbiorcę. Ponieważ żyjemy w kraju kapitalistycznym, firmy i korporacje starają się zyskać jak największe grono klientów, aby osiągnąć sukces. W tym celu korzystają z możliwości, jakie daje reklama ? używając… Czytaj dalej

Jak literatura polska XIX lub XX wieku tworzy i demaskuje mity narodowe?

Literatura, towarzysząc człowiekowi w każdej z następujących po sobie epok, starała się zawsze w pewien sposób kształtować jego światopogląd. Za jej pośrednictwem pisarze i myśliciele wyznaczali drogę rozwoju ludzkiej osobowości. Poeci i twórcy, stając się mo-ralnym autorytetem narodu, brali niejednokrotnie… Czytaj dalej

Młoda Polska – opracowanie epoki.

1] Ramy czasowe epokiPeriodyzacja epok literackich, jest zawsze sprawą umowną w wypadku Młodej Polski wywołuje wiele sporów. Niektórzy uważają początek epoki rok 1887[ załozenie tygodnika „życie” ]. Inną datę opublikowania tamu wierszy poezję 1894, które uznano za wyraz nastrojów młodej… Czytaj dalej

Znaczenie pojęć związanych z Młodą Polską.

Dekadentyzm – termin Teofila Gautiera – schyłkowość, uważano, iż kultura, cywilizacja i ludzka moralność dążą do upadku w świecie myśli kategoriami zysku i opłacalności. Postawa była mieszaniną pesymizmu, zwątpienia w celowość istnienia i negacji nauki, postępu. Deka-dent manifestował zanik chęci… Czytaj dalej

Cezarego Baryki zmagania z polskością i Polską.

Cezarego Baryki zmagania z polskością i Polską. Inerpretując fragment „Przedwiośnia”, zwróć uwagę na rozterki bohatera związane z określeniem własnej tożsamości. Wnioski z analizy odnieś do refleksji wyniesionych z lektury całej powieści. Cezary Baryka to głowny bohater powieści pt. „Przedwiośnie” S.… Czytaj dalej