Czy zgadzasz się z poglądem uczonego, że w szkole historii „ławki świecą pustkami”?

W swoim tekście historyk Janusz Tazbir opisał swój pogląd na historię i to, jak historię postrzega się we współczesnym świecie. Jednym z jego stwierdzeń było zdanie, że ?w szkole historii ławki świecą pustkami?. Poniżej postaram się odpowiednimi argumentami poprzeć tą… Czytaj dalej

„Śmiałym szczęście sprzyja”- Czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem ? Postaw tezę i uzasadnij ją w 3 argumentach.

Śmiałym szczęście sprzyjaUważam, że to stwierdzenie jest słuszne, co postaram się udowodnić w poniższych argumentach. Po pierwsze, gdyby Staś i Nel w powieści Henryka Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy” nie byli odważni, nigdy nie odnaleźliby swojego ukochanego ojca, co… Czytaj dalej

Czy zgadzasz sie ze stwierdzeniem, że człowiek jest istotą wyjątkową?

Celem tej pracy jest rozstrzygnięcie czy człowiek załsuguje na miano istoty wyjątkowej? Określamy się mianem istot myślących, przewyższających erudycją i inteligencją wszelkie stworzenie. Czy jednak fakt, iż potrafimy czytać i pisać, biegle posługiwać się kilkoma językami bądź też wiara w… Czytaj dalej

„Ludzie mają zbyt mało czasu, aby cokolwiek poznać. Kupują w sklepach rzeczy gotowe. A ponieważ nie ma magazynów z przyjaciółmi, więc ludzie nie mają przyjaciół.” Czy zgadzasz się z poglądami liska?

„Ludzie mają zbyt mało czasu, aby cokolwiek poznać. Kupują w sklepach rzeczy gotowe. A ponieważ nie ma magazynów z przyjaciółmi, więc ludzie nie mają przyjaciół.”Tak powiedział lisek w opowiadaniu Antoine De saint-Exupery „Mały Książe”. Ale czy taka jest prawda? Czy… Czytaj dalej

Czy zgadzasz sie ze stwierdzeniem Jana Błońskiego,że postacie St Mrożka składają się z „intelektulanych kłamstw,zwierzęcych pragnień”?

Sławomir Mrożek w utworach pt:”Baba”,”Na pełnym morzu”,”Wesele w Atomicach” ukazuje własną krytyczną postawę do otaczającego świata.Autor łączy ze sobą sprzeczne elementy, wyolbrzymia i przejaskrawia cechy i zjawiska.Opowiadanie pt. „Wesele w Atomicach” ukazuje karykaturalny, umowny świat, w którym najbardziej nowoczesna technika… Czytaj dalej

Czy zgadzasz się z opinią Marii Dąbrowskiej, że Bogumił jest postacią zharmonizowaną z życiem, a Barbara niezharmonizowaną z życiem?

Trudno nie zgadzać się ze zdaniem samej autorki. Ona przecież najlepiej wiedziała jakie cechy swoich bohaterów wyeksponować. Trzeba się jednak zastanowić co może się kryć pod określeniem zharmonizowany i niezharmonizowany Według Słownika Języka polskiego PWN, harmonia to: „zgodność, wzajemne dopełnianie… Czytaj dalej

Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że „Kordian” jest dojrzałym dramatem o niedojrzałym bohaterze?

„Kordian” został napisany przez Juliusza Słowackiego w 1833r. (czyli w rok po ukazaniu się „Dziadów” A. Mickiewicza), zaś wydany był bezimiennie w roku następnym. Istnieją fakty przemawiające za polemicznym charakterem tego dramatu w stosunku do „Dziadów”. Słowacki nie zgadzał się… Czytaj dalej

Czy zgadzasz się z opinią, że średniowiecze było epoką mroczną i ciemną?

Wielu ludzi wyobraża sobie średniowiecze jako czasy szarości życia i ciemnoty umysłowej. Tylko czy stereotyp narzucony przez ludzi renesansu i umacniany przez stulecia jest prawdziwy? Czy ludzie, którzy chcieli pozbawić ten okres wszelkich zalet mieli rację? Osobiście uważam, że nie… Czytaj dalej

„Zieleń sprzymierzeńcem człowieka”-czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem?

zgadzam się ze stwierdzeniem, że zieleń jest sprzymierzeńcem człowieka i postaram się poprzeć moje stanowisko w tej sprawie odpowiednimi argumentami.pierwszym argumentem na potwierdzenie prawdziwości mojej tezy niech będzie to, że gdy na świecie pojawili się pierwsi niecywilizowani ludzie, kożystali z… Czytaj dalej

Czy zgadzasz sięze słowami Stefana Żeromskiego:”Jeśli jest coś dobrego na świecie – to przyjaźń”?

Zgadzam sięę ze słowami Stefana Żeromskiego:”Jeśli jest coś dobrego na świecie – to przyjaźń”. Uważam, że przyjaźń powinna mieć dla nas najwyższe znaczenie. Ci, którzy mają prawdziwych przyjaciół, na pewno mają wiele szczęścia, choć mogą nie zdawać sobie z tego… Czytaj dalej