Czy do postawy bohaterów „Kamieni na szaniec” można odnieść słowa Jana Pawła II: „Wolność jest dana człowiekowi przez Boga jako miara jego godności. Jednakże jest mu ona równocześnie zadana”?

Myślę, że słowa Jana Pawła II: „Wolność jest dana człowiekowi przez Boga jako miara jego godności. Jednakże jest mu ona równocześnie zadana” można odnieść do postawy bohaterów „Kamieni na szaniec”. Na początek jednak wypadałoby się zastanowić nad znaczeniem pojęcia „wolność”.… Czytaj dalej

Recenzja filmu „Popiełuszko. Wolność jest w nas”

Dnia 12.03.2009r. miałam okazję, wraz z klasami II a, II b, III a i III b Gimnazjum, pojechać do kina Helios znajdującego się w Rzeszowie na film pt. „Popiełuszko. Wolność jest w nas”. Film wyreżyserował Rafał Wieczyński, a główną rolę… Czytaj dalej

Wolność jest istotną wartością w życiu człowieka

Moim zdaniem wolność jest istotną wartością w życiu człowieka. W moich poniższych wywodach postaram się to udowodnić. To stanowisko zajął również Aleksander Kamiński w swojej książce pt. „Kamienie na szaniec”. Każdy z nas ma prawo do wolności. A kiedy ktoś… Czytaj dalej

Wolność jest istotną wartością w życiu każdego człowieka, W uzasadnieniu powołaj się na odpowiednie przykłady z literatury i historii.

Wolność jest swobodą wyrażania swoich uczuć i poglądów a także możliwością wyboru. Uważam, że jest ona istotną wartością w życiu każdego człowieka. Uzasadnię to kilkoma argumentami.Adolf Hitler był osobą , która doprowadziła do śmierci milionów Żydów i ludzi innych narodowości.… Czytaj dalej

Wolność – odwieczne pragnienie człowieka. Rozwiń tamat na przykładach wybranych utworów literackich.

Temat: „Wolność-odwieczne pragnienie człowieka. Rozwiń tamat na przykładach wybranych utworów literackich.” Aby rozwinąć ten tamat należy zastanowić się czym tak właściwie jest wolność. Czy to dar, czy przywilej. Czy dotyczy on każdego z nas, czy tylko wybranych?. Jak mamy ją… Czytaj dalej

„Granicę mojej wolności stanowi wolność drugiego człowieka.”

„Granicę mojej wolności stanowi wolność drugiego człowieka.” Czy zgadzamy się z tym? Czy jednak czasem naruszamy czyjąś wolność? I czy istnieje w ogóle wolność bez granic? Moim zdaniem nie wszyscy szanujemy swoje prawa i jesteśmy ograniczani np. przez drugiego człowieka… Czytaj dalej

„Wolność językiem wspólnoty” – esej.

Słowo”wolność”.Słownik Języka Polskiego tłumaczy nam jako niezależność,suwerenność,możliwość podejmowania decyzji zgodnych z własną wolą.Wolność jak się okazuje,można równieżpodzielić na obywatelską,osobistą,sumienia,wyznania oraz zgromadzeń.W filozofii wolność jest brakiem uwarunkowań oraz spontanicznością jakiegoś zjawiska lub stanu.Wolnością zwykła nazywa się także sferę życia prywatnego,najczęściej tyczącą… Czytaj dalej

Czy bohaterów kamieni na szaniec można twoim zdaniem odnieść do słów Jana Pawła II „Wolność jest człowiekowi dana od Boga jako miara jego godności jednakże jest mu ona równocześnie zadana” Uzasadnij s

Książka A. Kamińskiego „Kamienie na szaniec” opowiada o losach młodych ludzi w czasie II wojny światowej. Jest to utwór w którym możemy znaleźć wspaniałe przykłady bohaterstwa i patriotyzmu młodzieży, której odebrane zostały przez wojnę, najwspanialsze lata życia. Wielu młodych ludzi… Czytaj dalej

Motyw wolność – wstęp

Człowieku…jesteś najbardziej rozumną istotą stąpającą po ziemi, stworzoną na podobieństwo Boga. Świat, w którym żyjesz, oddychasz, bawisz się i smucisz jest teatrem, ty zaś tylko jego marionetką. Taką wizję ludzkiej natury głosił antyczny filozof – Platon. W teatrze, w którym… Czytaj dalej

Motyw wolność – wstęp

Motyw wolność – wstęp Człowieku…jesteś najbardziej rozumną istotą stąpającą po ziemi, stworzoną na podobieństwo Boga. Świat, w którym żyjesz, oddychasz, bawisz się i smucisz jest teatrem, ty zaś tylko jego marionetką. Taką wizję ludzkiej natury głosił antyczny filozof – Platon.… Czytaj dalej