Kilka słów o kobietach

Wchodząc na drogę życia mężczyzna bada swoje skłonności, zdolności, warunki społeczeństwa, w jakim żyje, stosownie do własnej natury i zewnętrznych okoliczności, co go otaczają, wybiera sobie cel istnienia; pracuje naprzód dlatego, aby w przyszłości najlepiej pracować umiał, następnie wchodzi w… Czytaj dalej

„Nasza epoka wstydzi sie patosu, okazywania uczuć, nadużywania słów”

W pełni zgadzam się z opinią Mirona Białoszewskiego zawartą w temacie. Spróbuje to udowodnić za pomocą następujacych argumentów.Pierwszym z nich jest to, że patos w dzisejszych czasch jest uważany za coś przesadzonego i zbyt wyrazistego. Ludzie po prostu kpia sobie… Czytaj dalej

„Bogurodzica”- parę słów opisujących.

Została napisana w II poł. XIII w. Wierni śpiewali ją podczas mszy świętej (wskazuje na to ref. Kyrieelejson). Pieśń wyszła poza kościelne mury i odgrywała rolę pierwszego, polskiego hymnu narodowego. Z ksiąg średniowiecznych wiemy, że śpiewano ją w bitwie pod… Czytaj dalej

Na przykładzie twórczości Krasickiego uzasadnij słuszność jego słów, że „śmiech niekiedy może być nauką”.

Przezwyciężenie kryzysu politycznego i moralnego było głównnym celem poetów oświecenia, którzy bardzo odważnie ukazywali i piętnowali sarmackie wady Polaków. Do tych poetów zaliczał się Ignacy Krasicki, poruszający te problemy, które przyczyniały się do złego stanu społeczeństwa, osłabienia władzy królewskiej, upadku… Czytaj dalej

Król Edyp, winny czy nie winny? Rozprawka 90 słów

Moim zdaniem ędyp jest nie winnyponiewasz ta cała chistoria (jego rzycia) była oparta na kłamstwach.Uciekł z Koryntu bo usłyszał przepowiednie od wyroczni że zabije ojca i ożeni się z matką. Więc z miłości do rodziców postanowiłuciec, więc po drodze gdy… Czytaj dalej

Kilka słów o renesansie.

Renesans.Słowo „renesans” pochodzi z języka francuskiego (renaissance) i z włoskiego (rinascita) co znaczyło odrodzenie. Renesans jest to okres rozwoju kultury europejskiej od końca średniowiecza do początków doby nowożytnej. We Włoszech renesans trwał od końca XIII wieku do początku XVI wieku,… Czytaj dalej

Opowiadanie zaczynające się od słów: „ależ tam było pieknie…”

Ależ tam było pięknie. Nie każdy miał w swoim zyciu okazję, by zobaczyć coś takiego. Mnie się udało. I ten widok zapamiętam chyba na zawsze. Krajobraz, który szczególnie utkwił w mojej pamięci, zobaczyłem podczas zimowej wycieczki na Słowację. Wybraliśmy się… Czytaj dalej

Rozprawka na temat słuszności słów poety „Każda epoka ma swe własne cele I zapomina o wczorajszych snach (…)”

Myślę, że słowa Adama Asnyka:„Każda epoka ma swe własne cele I zapomina o wczorajszych snach (…)”zawierają w sobie tylko część prawdy.Po pierwsze uważam, że w istocie, w każdej epoce ludzie stawiają sobie określone cele, które zamierzają osiągnąć.Jednak z drugiej strony… Czytaj dalej

Kilka słów o Aleksandrze Fredro.

Aleksander Fredro urodził się w zubożałej rodzinie szlacheckiej, która dzięki gospodarności ojca wzbogaciła się i uzyskała austriacki tytuł hrabiowski. Fredro kształcił się w domu. W 1809 r. na ochotnika wstąpił do szeregów dowodzonych przez księcia Józefa Poniatowskiego i wziął udział… Czytaj dalej

Opowiadanie Urszuli z opisem uczuć wewnętrznych zaczynające się od słów: „Gdy po śmierci niebiosów przybyłam pustkowie…” na podstawie wiersza Bolesława Leśmana pt: „Urszula Kochanowsk

,,Gdy po śmierci niebiosów przybyłam pustkowie” , zobaczyłam ogromną przestrzeń. Nie było tam nikogo oprócz Boga. Podszedł do mnie i swymi ciepłymi dłońmi głaskał moją głowę. Po chwili powiedział, abym się do niego zbliżyła. Wystraszona podeszłam, a on zaproponował mi… Czytaj dalej