Postawy człowieka wobec starości w oparciu o „Granicę” Nałkowskiej.

Na podstawie analizy fragmentu Granicy Zofii Nałkowskiej i znajomości całego utworu omów zagadnienie postawy człowieka wobec starości temat pracy z podręcznika Język polski cz. 5 do liceum, wyd. OPERON, str. 96 W „Granicy” Zofii Nałkowskiej postawy wobec starości ukazane są… Czytaj dalej

„Granicę mojej wolności stanowi wolność drugiego człowieka.”

„Granicę mojej wolności stanowi wolność drugiego człowieka.” Czy zgadzamy się z tym? Czy jednak czasem naruszamy czyjąś wolność? I czy istnieje w ogóle wolność bez granic? Moim zdaniem nie wszyscy szanujemy swoje prawa i jesteśmy ograniczani np. przez drugiego człowieka… Czytaj dalej

ROMANTYZM Granice

ROMANTYZM – Granice chronologiczne polskiego romantyzmu wyznaczają daty 1822-1863. Pierwsza data oznacza rok wydania pierwszego pełnego dzieła romantycznego Ballady i romanse A. Mickiewicza. Rok 1863 jest rokiem wybuchstania styczniowego wyrosłego z tradycji romantycznych i dających im kres. APOTEOZA spisku i… Czytaj dalej

Walka o granicę zachodnią Państwa Polskiego w latach 1918-1922

Pierwsze powstanie na Górnym Śląsku W nocy z 16 na 17 sierpnia 1919 r., z obozu w Piotrowicach wyruszyła 40-osobowa grupa powstańców z Maksymilianem Iksalem na czele. Po krótkim marszu dotarła ona do folwarku w Gołkowicach, gdzie stacjonował oddział Gnenzschutzu.… Czytaj dalej

Walka o granice II Rzeczypospolitej

RywalSporny obszarNajważniejsze wydarzeniaUwagiCzechosłowacjaŚląsk Cieszyński5 październik 1918- tymczasowa ugoda organizacji polskich i czeskich23 styczeń 1919 – atak wojsk czeskich, walka z polską samoobroną 28 lipiec 1920 – ustalenie przez mocarstwa przebiegu granicy; podział Cieszyna (konferencja w Spa)Po czeskiej stronie granicy pozostało… Czytaj dalej

Międzywojnie: przesłanki odbudowy niepodl Polski, walka o zach granice Polski, walki polsko ukraińskie o Lwów

      1.Przesłanki odbudowy niepodległej Polski. Okoliczności, które pozwoliły Polsce wyzwolić się z niewoli po 120 latach: ziemie pol. znajdowały się w rękach Niemiec i Austrii po przegranej przez nich wojnie. W Rosji wybuchły rewol., a bolszewicka była dla… Czytaj dalej