Czy do postawy bohaterów „Kamieni na szaniec” można odnieść słowa Jana Pawła II: „Wolność jest dana człowiekowi przez Boga jako miara jego godności. Jednakże jest mu ona równocześnie zadana”?

Myślę, że słowa Jana Pawła II: „Wolność jest dana człowiekowi przez Boga jako miara jego godności. Jednakże jest mu ona równocześnie zadana” można odnieść do postawy bohaterów „Kamieni na szaniec”. Na początek jednak wypadałoby się zastanowić nad znaczeniem pojęcia „wolność”.… Czytaj dalej

Czy bohaterów kamieni na szaniec można twoim zdaniem odnieść do słów Jana Pawła II „Wolność jest człowiekowi dana od Boga jako miara jego godności jednakże jest mu ona równocześnie zadana” Uzasadnij s

Książka A. Kamińskiego „Kamienie na szaniec” opowiada o losach młodych ludzi w czasie II wojny światowej. Jest to utwór w którym możemy znaleźć wspaniałe przykłady bohaterstwa i patriotyzmu młodzieży, której odebrane zostały przez wojnę, najwspanialsze lata życia. Wielu młodych ludzi… Czytaj dalej