Oceny niedostateczne w szkole

Jak nie jedynka – to co?Między nauczycielami i uczniami istnieje spór na temat ocen niedostatecznych. Chyba każdy się domyśla jakie jest zdanie każdej ze stron? Jednak ja, pomimo że jestem uczennicą, jestem przekona o słuszności istnienia tej formy ocenienia. Najniższa… Czytaj dalej

Literatura lat powojennych jako próba oceny systemu totalitarnego

Państwa o charakterze totalitarnym istniały na długo przed sprecyzowaniem pojęcia ?totalitaryzm? i jednoznacznym określeniem cech podobnego ustroju. Sam termin po raz pierwszy został użyty w 1934 roku przez Gentile\’a na oznaczenie państwa, któremu przysługuje pełna władza nad obywatelami. W tym… Czytaj dalej

Kryteria oceny czlowieka w Nad Niemnem i w Lalce

Kryteria oceny czlowieka w Nad Niemnem i w Lalce Pozytywisci glosili dwa glówne hasla: praca organiczna i praca u podstaw . W obu wystepuje jednakowe slowo – praca . I wlasnie m.in. przez pryzmat pracy oceniani sa ludzie w Nad… Czytaj dalej

Polityka wewnętrzna i zewnętrzna Kazimierza Wielkiego. Próba oceny

1333 – śmierć Władysława Łokietka1333 – koronacja Kazimierza Wielkiego na króla Polski1335 – I zjazd w Wyszehradzie, zrzeczenie się za 20 tys. kop groszy praskich pretensji do korony polskiej przez Jana Luksemburskiego1339 – II zjazd w Wyszehradzie, zrzeczenie się praw… Czytaj dalej

Podstawy i metody oceny inwestycji kapitałowych

Podstawy i metody oceny inwestycji kapitałowych Uzyskanie przez przedsiębiorstwo sukcesu w warunkach gospodarki rynkowej zależy w znacznym stopniu od trafnie podejmowanej działalności rozwojowej. Racjonalne inwestowanie generuje przyszłe zyski inwestora oraz możliwe korzyści finansowe zarówno o charakterze społecznym, jak i ogólnogospodarczym… Czytaj dalej

Okrągły stół – próba oceny

        29 marca. Toczyły się obrady zespołów tematycznych „okrągłego stołu”. Mówiło się, że stół podzielony został na stoliki, ponieważ obok zespołów utworzyły się również podzespoły. Zapoczątkował tę fazę prac zespół, zajmujący się sprawami gospodarczymi. Pogłębiająca się inflacja… Czytaj dalej