Do Ludwika Norwida

Wracają dla nas piękne Chrystusowe Gwiazdy, a razem korony cierniowe; Więcże to ciebie, Ludwiku, zasmuca, Że tam ktoś czapki przed tobą nie zrzuca. A jać powiadam: niechaj cię to cieszy, Żeś wyszedł z ludzi pospolitych rzeszy, Gdzie dobry złego rad… Czytaj dalej

Do Ludwika Norwida w braterstwie idei świętej list

Bracie Ludwiku, módl się gorąco, A podnieś ducha wysoko; Na trzeźwe myśli — na czyste oko Witajmy prawdę świecącą. Podwoje wiedzy już otworzyła, Z miesięcznej wyszła topieli, Już jest na ziemi, już się zjawiła, Myśmy ją pierwsi ujrzeli. Świat nam… Czytaj dalej

Autorów sądzą ich dzieła”. Rozwinięcie myśli C.K. Norwida na podstawie literatury polskiego oświecenia

„Autorów sądzą ich dzieła”. Oto hasło dzisiejszej rozprawy przed Sądem Dziejowym. Na ławie oskarżonych zasiądą m.in. I. Krasicki, Julian Ursyn Niemcewicz, Voltaire, S. Staszic, Franciszek Salezy Jezierski. Oskarżenie będzie opierać swą argumentację na dorobku twórczości wyżej wymienionych autorów. Obronę oskarżeni… Czytaj dalej

Poezja Cypriana Kamila Norwida

„Coś ty Atenom zrobił Sokratesie”Norwid ukazuje wielkie postacie historyczne i ich ocenę jaką otrzymują za życia i po śmierci. Wyraża pogląd, iż nie są oni doceniani – po pochówku, niekiedy wielokrotnym, doznają zapomnienia. Dlatego nie kończy poeta kwestii o Adamie… Czytaj dalej

Motywy poezji C.K. Norwida

CYPRIAN KAMIL NORWID OSTATNI PRZEDSTAWICIEL POKOLENIA ROMANTYKOW MŁODSZEGO O PONAD 20 LAT OD MICKIEWICZA FREDRY ORAZ MALCZEWSKIEGO.URODZONY W UBOGIEJ RODZINIE 24 WRZESNIA 1821 ROKU. DEBIUTOWAŁ W SZCZYTOWYM OKRESIE ROMATYZMU ORAZ W ZMOŻONYCH REPRESJACH PO POWSTANIU LISTOPADOWYM.TA SYTUACJA HISTORYCZNA WPŁYNEŁA ZARÓWNO… Czytaj dalej

Analiza porównawcza wierszy „Hymn” Juliusza Słowackiego i „Mojej piosnki II” Cypriana Kamila Norwida.

Porównując wiersz Juliusza Słowackiego pt. ?Hymn? oraz wiersz Cypriana Kamila Norwida pt. ?Moja piosenka II? należy zwrócić szczególną uwagę na podobieństwo obu utworów. W wierszach zawarta jest wielka tęsknota za ojczyzną. Poeci w obu utworach wyrażają żal. Ukazują swą bezsilność… Czytaj dalej

Twórczość Norwida jako kontynuacja i przekroczenie tradycji romantycznych

Cyprian Kamil Norwid jest reprezentantem drugiego pokolenia romantyków, którego młodość przypadła na czasy po klęsce powstania listopadowego. Pisarz miał bardzo silne poczucie zarówno przynależności pokoleniowej, jak też odrębności swojej generacji, zwanej przez niego pokoleniem sierocym lub straconym. Norwid był nie… Czytaj dalej

Norwida praca w języku.

Niewątpliwie należy do najwybitniejszych postaci polskiej i światowej literatury romantycznej. A jednak niezaprzeczalna oryginalność i nowatorstwo poezji Cypriana Kamila Norwida, jej bogactwo stylistyczne i językowe, nie pozwalają potraktować go jako kolejnego, obok Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego, wieszcza Polaków. Jego… Czytaj dalej

Polsko jaka jesteś ? Polska i Polacy w ocenie Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Cypriana Kamila Norwida w świetle odpowiednich utworów.

Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz” – obraz polski lat dziecinnych. Jest to obraz uczuciowy, ukoloryzowany. W klimacie domu rodzinnego, podyktowany tęsknotą. „Dziady” część III w „widzeniu księdza Piotra” obraz Polski wydanej w ręce Heroda – Cara. Polacy wygnańcy pozbawieni kraju, obraz… Czytaj dalej

Komentarz do wiersza Norwida „Pomiędzy świtem, a nocy zniknięciem”.

W wierszu pt. „Pomiędzy świtem a nocy zniknięciem” Cyprian Norwid mówi o przemianie nocy w dzień. Opisuje co się dzieje w tym czasie na świecie. Mówi o „walce” tych dwóch bytóe o ich panowanie w tym czasie: „Płomienne bleski różowe… Czytaj dalej