Topos książki w książce na podstawie powieści: „Rok 1984” Georga Orwella oraz „Sto lat samotności” Gabriela Garcci Marqueza

Zabieg książki w książce, stanowiący odmianę intertekstualności, zaczął być stosunkowo często wykorzystywany w epoce pozytywizmu, mając na celu głównie zaskoczenie czytelnika i urozmaicenie tekstu. W niniejszej pracy postaram się zanalizować zastosowanie tegoż zabiegu w dwóch post-modernistycznych powieściach, tj. w Roku… Czytaj dalej

Zinterpretuj frafment który realizuje topos theatrum mundi

,,Życie jest jedynie przelotnym cieniem żałosnym aktorem co przez godzinę puszy się i miota na scenie, po czym znika-opowieścią idioty, pełną wrzasku i wściekłości a nie znaczącą nic\”Fragment ten realizuje topos theatrum mundi, który mówi o tym, że życie i… Czytaj dalej

Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że życie człowieka często przedstawiane jest w literaturze jako droga lub podróż? Motyw drogi w literaturze. Topos drogi.

Ilu ludzi, tyle pomysłów. Również tyle pomysłów mieli znani i mniej znani filozofowie na wytłumaczenie sensu życia i istnienia. Człowiek zawsze potrzebował ilustracji, czegoś, co możemy zobaczyć, żeby zrozumieć i odpowiedzieć na te odwieczne pytania: Dlaczego? Po co? Współcześni nam… Czytaj dalej

Topos odwrócony w powieści Olgi Tokarczuk „Prawiek i inne czasy” (fragment – „Czas Gry”).

Olga Tokarczuk w swojej powieści ?Prawiek i inne czasy? przedstawia własną interpretację biblijnego opisu stworzenia świata i człowieka. Autorka pisze o Bogu, ludziach, raju, a także o grzechu pierworodnym. Jednak przebieg wydarzeń w jej powieści różni się od scen opisanych… Czytaj dalej

Topos życia snu

Motyw snu pojawił się w XVII w. w filozofii, nauce, sztuce i literaturze. W XVII w. wolność była owocem zakazanym, ograniczały ją reguły poetyki klasycystycznej, przyznanie rozumowi dominującej roli w procesie powstania świata, reguły władzy absolutnej, modele zachowań społecznych. Popularny… Czytaj dalej

Topos rycerza

Powszechnie uważa się średniowiecze za epokę rycerską. Rycerstwo, obok stanu duchowieństwo zajmowała uprzywilejowane miejsce w strukturze średniowiecznej społeczności. Kultura rycerska była po części wytworem świeckim, stworzyła rytuał związany z grupą społeczną, która żyła na dworach w kręgach szlacheckich, jej podstawowym… Czytaj dalej

Topos śmierci w literaturze

Topos śmierci w literaturze. ?Śmierć jako temat poruszony w poezji?, ?Rozważania o śmierci?, ?Tanatos -bóg śmierci?, ?Egalitaryzm śmierci?, ?Śmierć i miłość?. Różnie być może sformułowany temat, który stawia wymagania, by prześledzić literackie ujęcia tego terminu. Motyw śmierci należy do najważniejszych… Czytaj dalej

Topos rycerza

Topos rycerza. Powszechnie uważa się średniowiecze za epokę rycerską. Rycerstwo, obok stanu duchowieństwo zajmowała uprzywilejowane miejsce w strukturze średniowiecznej społeczności. Kultura rycerska była po części wytworem świeckim, stworzyła rytuał związany z grupą społeczną, która żyła na dworach w kręgach szlacheckich,… Czytaj dalej