Czy słuszne są wskazówki Mikołaja Reja dotyczące poczciwego życia?

Rozważmy tezę, że wskazówki Mikołaja Reja dotyczące poczciwego życia są słuszne. Uważam, że wskazówki Mikołaja Reja są jak najbardziej słuszne, ponieważ mówią nam, jak należy postępować w życiu, aby stać się poczciwym człowiekiem. Uczą nas, że musimy być dobrzy, uczynni… Czytaj dalej

Sielanka – wieś w ujęciu Reja, Kochanowskiego i Szymonowica

Tematyka rustykalna („rusticus”, po łacinie – wiejski) w twórczości poetów renesansowych wiąże się na ogół z humanistyczną pochwałą piękna świata naturalnego. Doskonała harmonijnie zorganizowana przyroda staje się częstokroć tłem dla prezentowania zachowań i postaw ludzkich. Okresowi renesansu charakteryzującemu się poczuciem… Czytaj dalej

Żywot człowieka poczciwego wg Mikołaja Reja

1. Jakich rad Mikołaj Rej udziela młodym matkom, aby dobrze wychowały swoje dzieci?2. Jak rozpoznać naturę człowieka?3. Jakie środki wychowawcze zaleca rodzicom?4. Jakich nauk się nie powinno uczyć?5. Na jakich argumentach opiera swój wybór autor?6. Jakie nauki sa pożyteczne? W… Czytaj dalej

Ideał szlachcica i ziemianina w „Żywocie człowieka poczciwego” M. Reja.

„Żywot …” nie jest samodzielnym utworem. Stanowi część „Zwierciadła”. W „Żywocie…” Rej zawarł swoje rozważania o życiu szlachcica od narodzin aż do śmierci. Zastanawia się nad edukacją i wychowaniem dzieci szlacheckich, nad późniejszymi obowiązkami dorosłego szlachcica oraz jego starością. Mówiąc… Czytaj dalej

Sielanka – wieś w ujęciu Reja, Kochanowskiego i Szymonowica

Tematyka rustykalna („rusticus”, po łacinie – wiejski) w twórczości poetów renesansowych wiąże się na ogół z humanistyczną pochwałą piękna świata naturalnego. Doskonała harmonijnie zorganizowana przyroda staje się częstokroć tłem dla prezentowania zachowań i postaw ludzkich. Okresowi renesansu charakteryzującemu się poczuciem… Czytaj dalej

Sielanka – wieś w ujęciu Reja, Kochanowskiego i Szymonowica

Tematyka rustykalna („rusticus”, po łacinie – wiejski) w twórczości poetów renesansowych wiąże się na ogół z humanistyczną pochwałą piękna świata naturalnego. Doskonała harmonijnie zorganizowana przyroda staje się częstokroć tłem dla prezentowania zachowań i postaw ludzkich. Mikołaj Rej temat wiejski rozwinął… Czytaj dalej

Wzorzec szlachcica ziemianina we fragmentach „Żywota człowieka poczciwego” – Mikołaja Reja

Autor uważa, iż powinniśmy żyć rozważnie, ale i korzystać z życia. Nie możemy jednak spędzać całego naszego czasu na zabawach, ani też zachowywać się jak zakonnicy. Człowiek powinien zachować równowagę między życiem w rozpaczy a życiem rozpustnym. Autor nawiązuje tu… Czytaj dalej

Sielanka – wieś w ujęciu Reja, Kochanowskiego i Szymonowica

Sielanka – wieś w ujęciu Reja, Kochanowskiego i Szymonowica Tematyka rustykalna ( rusticus , po łacinie – wiejski) w twórczości poetów renesansowych wiąże się na ogół z humanistyczną pochwałą piękna świata naturalnego. Doskonała harmonijnie zorganizowana przyroda staje się częstokroć tłem… Czytaj dalej

Mikołaja Reja Krótka rozprawa między trzema osobami

Mikołaja Reja Krótka rozprawa między trzema osobami, Panem, Wójtem a Plebanem, Którzy i swe, i innych ludzi przygody wyczytają [wyliczają], a takież i zbytki, i pożytki dzisiejszego świata Dialogiem zwykło się określać utwór literacki złożony z wyodrębnionych wypowiedzi dwu lub… Czytaj dalej

Mit arkadyjski w twórczości Reja i Kochanowskiego

Mit arkadyjski w twórczości Reja i Kochanowskiego U Kochanowskiego motyw arkadii pojawia się w pieśni Panny XII. Poeta wyraża tu pochwałę życia wiejskiego i stworzonego przez ten model typ egzystencji ludzkiej. Jest to ideał szlachcica, który prowadzi samowystarczalny pod względem… Czytaj dalej