Kazanie pierwsze – Na początku sejmu przy św. mszy sejmowej

Starszy czym są poddanym swoim. Zjachaliście się w imię Pańskie na opatrowanie niebezpieczności Koronnych, abyście to, co się do upadku nachyliło, podparli; co się skaziło, naprawili; co się zraniło, zleczyli; co się rozwiązało, spoili; i jako głowy ludu, braciej i… Czytaj dalej

Twórczosc okresu Sejmu Wielkiego

Twórczosc okresu Sejmu Wielkiego PUBLICYSTYKA PATRIOTYCZNA Dzialalnosc i program spoleczno-polityczny Stanislaw Staszica. Stanislaw Staszic swoje poglady i program spoleczno-polityczny zawarl miedzy innymi w ponizszych utworach. Uwagi nad zyciem Jana Zamojskiego Byl to traktat polityczny wydany przed obradami Sejmu Czteroletniego. Jest… Czytaj dalej

Organy Sejmu (Senatu)

Organy Sejmu (Senatu) a) Marszałek Sejmu – wybierany spośród kandydatów zgłoszonych przez min. 15 posłów, bezwzględną większością głosów w głosowaniu imiennym. Nie można go odwołać (nie odpowiada politycznie), KOMPETENCJE : przewodniczy obradom Sejmu, strzeże jego praw i reprezentuje go na… Czytaj dalej

Kształtowane się sejmu walnego

    W czasie panowania Zygmunta I utrwaliła się zgodnie z konstytucją Nihil novi pozycja sejmu walnego i ustaliła jego organizacja. Sejm walny składał się z trzech ” stanów sejmujących ” : króla, senatu i izby poselskiej. W skład senatu… Czytaj dalej

Obrady sejmu wielkiego i jego reformy

      Sytuacja wewnętrzna i międzynarodowa Polski w latach 80 XVIII wieku była bardziej korzystna dla obozu reformatorskiego. Jego pozycję umacniała publicystyczna działalność pisarzy politycznych takich jak – Hugo Kołłątaj, czy Stanisław Staszic. Zmieniła się też sytuacja gospodarczo –… Czytaj dalej

POLSKA OD SEJMU KONWOKACYJNEGO DO KONFEDERACJI BARSKIEJ

          W dobie Augusta III Wettina w Rzeczpospolitej o władzę rywalizowały 2 koterie magnackie : Potockich i Czartoryskich . Potoccy byli na usługach dworu francuskiego , Czartoryscy natomiast na usługach dworu petersburskiego . Mówiąc o koterii… Czytaj dalej

Polska od sejmu konwokacyjnego do konfederacji barskiej

      W dobie Augusta III Wettina w Rzeczpospolitej o władzę rywalizowały 2 koterie magnackie : Potockich i Czartoryskich . Potoccy byli na usługach dworu francuskiego , Czartoryscy natomiast na usługach dworu petersburskiego . Mówiąc o koterii należy rozumieć… Czytaj dalej

Referendum 3 x TAK i wybory do Sejmu Ustawodawczego i Polacy na emigracji

    Zgodnie z postanowieniami Jałty w Polsce miały jak najszybciej odbyć się wybory,a koalicja PPR-PPS-SL-SD zwlekała z nimi. Jednakże sytuacje Polskiej Partii Robotniczej utrudniło przybycie do Polski w 1945 Stanisława Mikołajczyka, który wraz z Kiernikiem i Wycechem rozpoczął tworzenie… Czytaj dalej