Ideał szlachcica i ziemianina w „Żywocie człowieka poczciwego” M. Reja.

„Żywot …” nie jest samodzielnym utworem. Stanowi część „Zwierciadła”. W „Żywocie…” Rej zawarł swoje rozważania o życiu szlachcica od narodzin aż do śmierci. Zastanawia się nad edukacją i wychowaniem dzieci szlacheckich, nad późniejszymi obowiązkami dorosłego szlachcica oraz jego starością. Mówiąc… Czytaj dalej

Wzorzec szlachcica ziemianina we fragmentach „Żywota człowieka poczciwego” – Mikołaja Reja

Autor uważa, iż powinniśmy żyć rozważnie, ale i korzystać z życia. Nie możemy jednak spędzać całego naszego czasu na zabawach, ani też zachowywać się jak zakonnicy. Człowiek powinien zachować równowagę między życiem w rozpaczy a życiem rozpustnym. Autor nawiązuje tu… Czytaj dalej