Jak Rozumiesz myśl, że Biblia, to jedno ze źródeł kultury europejskiej?

Biblia (gr.biblion-księga) dla nas, chrześcijan jest niezastąpionym źródłem wiedzy o Bogu i mądrości religijnej. Tworzona była przez różnych autorów, na przestrzeni wielu wieków. Dla Żydów i chrześcijan jest dziełem świętym, objawionym przez Boga. Współczesny człowiek zawdzięcza Biblii nowożytne poczucie czasu,… Czytaj dalej

Koń jak rzadko które zwierzę miał wpływ na rozwój cywilizacji i kultury europejskiej i do dziś pełni bardzo ważne funkcje w życiu człowieka.

Koń domowy to ssak nieparzystokopytny z rodziny koniowatych. Koń został udomowiony w Mezopotamii i Chinach ok. 8-6 tys. lat temu. Wbrew temu, co na ten temat mogliby sądzić inni, uważam że koń, jak rzadko które zwierzę miał istotny wpływ na… Czytaj dalej

Znaczenie Biblii dla kultury europejskiej, wpływ na język potoczny i literaturę

Biblia, obok mitologii i reszty antyku stanowi podstawę kultury europejskiej, na niej bowiem opiera się większość motywów, archetypów i toposów przytoczonych w literaturze późniejszej; praktycznie cały światopogląd naszej cywilizacji, jest w dużym stopniu oparty na zawartych tam treściach; ma więc… Czytaj dalej

Biblia i mitologia jako źródła kultury europejskiej.

Biblia jest jednym z ważnych źródeł kultury europejskiej, zarówno w sferze religijno-moralnej jak również w sferze inspiracji artystycznych. Biblia odegrała szczególną rolę w rozwoju piśmiennictwa staropolskiego. Średniowieczna Europa stanowiła wspólnotę kulturową, w której Biblia była niepodważalnym autorytetem jako zbiór pism… Czytaj dalej

Integracja młodzieży europejskiej.

Drodzy nauczyciele.Moje wystąpienie dotyczące integracjii młodzieżu Uni Europejskiej chciałabym rozpocząć od wygłoszenia bardzo mądrego zdania wypowiedzianego niegdyś przez Jana Pawła II otóż : ” Młodzi ludzie mogą i muszą brać czynny udział w budowie nowej Europy, wnosząc wkład swych aspiracji… Czytaj dalej

„Pozytywne i negatywne aspekty przynależności Polski do Unii Europejskiej”

Od dnia 1 maja 2004r. nasz kraj oficjalnie zaczął swą przynależność wśród innych państw unijnych. Państwo polskie niejako umocniło swą pozycję na „politycznej arenie międzynarodowej”. Głos naszego narodu dumnie przemówił do europejskich liderów oznajmiając, że Polska ma przypisywany sobie potencjał,… Czytaj dalej

Człowiek w czasach zagłady. Jaki obraz człowieka i cywilizacji europejskiej kreuje Tadeusz Borowski w swych opowiadaniach? Odpowiedz na pytanie, korzystając z zamieszczonych tekstów i swojej wiedzy o

Ludzkość już od początku swojego istnienia realizowała swe mordercze instynkty w brutalny sposób. Przyczyny tego były różne: polityczne, etniczne a nawet religijne. Wiek XX był wiekiem zagłady, narodzin faszystowskiej ideologii, holokaustu. Była to chora polityka III Rzeszy, jej początek miał… Czytaj dalej

Czy warto było wstąpić do Uni Europejskiej

Unia Europejska to wspólnota państw starego kontynentu, mająca zjednać Europę i pomóc jej w rozwoju gospodarczo ekonomicznym. Zapoczątkowana w 1951r przez 6 państw: Belgię Francję Holandię Luksemburg Niemcy i Włochy. Obecnie stanowi ona 25 Państw w tym także nasz kraj.… Czytaj dalej

Robert Schuman – zyciorys jednego z ojców Unii Europejskiej.

Robert Schuman – życiorys jednego z ojców Unii Europejskiej. Matka Roberta Schumana pochodzi z Luksemburga, zaś jego ojciec, Jean-Pierre Schuman jest Francuzem, urodzony w roku 1837 w małym miasteczku w Lotaryngii francuskiej i starszy od matki o 27 lat. Ojciec… Czytaj dalej