Kazanie piąte – Jako katolicka wiara policyj i królestw, szczęśliwie dochowywa, a heretyctwo je obala

Królestwo przy obcych bogach nie trwa. Gdy Samuel ludowi Bożemu króla Saula postawił, dał im znać, iż królestwo ono trwać nie miało, jeśliby się za obcymi bogami udawać, a jednego Pana Boga prawdziwego odstąpić kiedy mieli. I zowie fałszywe bogi… Czytaj dalej