Kazanie piąte – Jako katolicka wiara policyj i królestw, szczęśliwie dochowywa, a heretyctwo je obala

Królestwo przy obcych bogach nie trwa. Gdy Samuel ludowi Bożemu króla Saula postawił, dał im znać, iż królestwo ono trwać nie miało, jeśliby się za obcymi bogami udawać, a jednego Pana Boga prawdziwego odstąpić kiedy mieli. I zowie fałszywe bogi… Czytaj dalej

Charakterystyka wybranych królestw

    Wirusy-bezkomórkowe formy życia: 1. Nie posiadają komórek 2. Nie są zdolne do przeprowadzenia procesu przemiany materii i energii 3. Składają się z cząsteczek DNA lub RNA w otoczce białkowej 4. Rozmnażają się w komórkach innych organizmów, niszcząc je.… Czytaj dalej