Odprawa posłów greckich

MEMU MIŁOŚCIWEMU PANU, JEGO MŚCI PANU, PANU JANOWI ZAMOYSKIEMU Z ZAMOŚCIA, PODKANCLERZEMU KORONNEMU ETC., ETC. SŁUŻBY SWE W ŁASKĘ W. M. MEGO MIŁOŚCIWEGO PANA ZALECAM Wczora dopiero oddano mi obadwa listy za raz, któreś W. M. do mnie około tej… Czytaj dalej

Odprawa posłow greckich

Dramat polityczny Odprawa posłów greckich powstał w latach 1565-1566 pod wpływem zainteresowania Kochanowskiego antykiem. Elementy typowo polskie Krytyka niezdecydowania i krótkowzrocznoci króla Priama (to Zygmunt August);Troja symbolizuje Polskę;Przygotowania do obrad – agitacja, korumpowanie posłów;Tytułowanie dostojników trojańskich (w Polsce starostowie, marszałkowie);Uciszanie… Czytaj dalej

„Odprawa posłów greckich”.

Jan Kochanowski, świadomy swego talentu i kultury literackiej, marzył również o stworzeniu epopei narodowej lub tragedii, gdyż ówczesna poetyka wysuwała właśnie te dwa gatunki na czoło twórczości poetyckiej. Zabierał się do poematu o Władysławie III Warneńczyku, a także do dramatu,… Czytaj dalej

Odprawa posłów greckich

Kochanowski przy planowaniu budowy Odprawy sugerował się zarówno zaleceniami tragedii greckiej, jak i renesansowej, która także wiele czerpała i w znacznym stopniu opierała się na wzorach antycznych. Powinowactwa z dramatem klasycznym są widoczne w Odprawie bardzo wyraźnie. Kochanowski wprowadził chóry… Czytaj dalej

„Antygona” a „Odprawa posłów greckich” tematyka, problematyka i budowa dramatów

„Antygona” a „Odprawa posłów greckich” tematyka, problematyka i budowa dramatów Najpierw trzeba wspomnieć, iż są to utworu powstałe w zupełnie innych czasach: „Antygona” jest utworem napisanym w starożytnej Grecji przez Sofoklesa i miała na celu tylko rozrywkę i doprowadzenie widzów… Czytaj dalej

„Odprawa posłów greckich” Jana Kochanowskiego

Czas trwania akcji ograniczył się do jednej doby.- Występowanie chóru pełniącego rolę komentatora, który nie miał bezpośredniego wpływu na przebieg akcji a tylko snuł refleksje i rozważania.-Zachowanie zasady występowania trzech osób. – Występowanie dwóch form podawczych: monologu i dialogu.- Kompozycja… Czytaj dalej

Rozmówki angielskie – Odprawa paszportowa i celna – Passport and

Why did you come to Great Britain? – W jakim celu przyjechałeś do Wielkiej Brytanii?I\’m on vacation – Jestem na wakacjach.Your passport, please – Poproszę paszport.Here you are – Proszę.This is a business trip – To jest podróż w interesach.Where… Czytaj dalej

Odprawa posłów greckich Jana Kochanowskiego

Odprawa1 posłów greckich Jana Kochanowskiego Podana na teatrum przed Królem jego Mścią i Królową jej Mścią w Jazdowie2 nad Warszawą. Dnia 12 stycznia roku pańskiego 1578, na feście u Jego Mści Pana Podkanclerzego Koronnego.3 Odprawa – jako dzieło sztuki dramatyczno-teatralnej… Czytaj dalej

Odprawa poslów greckich Jana Kochanowskiego (zwiazki z tragedia antyczna)

Czas trwania akcji ograniczyl sie do jednej doby.- Wystepowanie chóru pelniacego role komentatora, który nie mial bezposredniego wplywu na przebieg akcji a tylko snul refleksje i rozwazania.-Zachowanie zasady wystepowania trzech osób. – Wystepowanie dwóch form podawczych: monologu i dialogu.- Kompozycja… Czytaj dalej