Analiza wiersza Tadeusza Różewicza „Mam dwadzieścia cztery lata ocalałem prowadzony na rzeź”.

Wiersz Ocalony Tadeusza Różewicza jest analizą stanu umysłu ludzkiego, umysłu doświadczonego, dotkniętego zdarzeniami II wojny światowej. Wydaje się, że żadna z dotychczasowych wojen nie wyrządziła takich szkód w ludzkiej psychice, moralności, kulturze. Trzeba przy tym powiedzieć, że w przeciwieństwie do… Czytaj dalej

Streszczenie lektury pt.”Gra w dwadzieścia pytań”

Mam przed wami krótkie streszczenie książki pt.”Gra w 20 pytań”, moje streszczenie jest pierwsze w internecieTytuł:”Gra w 20 pytań”Autor:”Krzysztof Petek”Główne postacie:Kacper Burda-chłopak, który występuje pod różnymi nazwizkami „Wesołowski,Kot,Sandomierski,Burda”.Ma ok. 18lat, pochodzi z domu dziecka wychowywał się bez makti i ojca,o… Czytaj dalej