Nie piszemy: ‚sto dwadzieścia siódmy’, poprawny zapis: sto dwudziesty siódmy

Liczebniki porządkowe tworzy się, zmieniając liczebniki odpowiadające za dziesiątki i jednostki, a w przypadku ich braku – ostatni z liczebników.