Budżet gminy

Budżet gminy1. Budżet jednostki samorządu terytorialnego – podstawowe pojęcia. Budżet gminy jest rocznym planem finansowym dochodów i wydatków oraz przychodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego, przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych itp. Jest uchwalany w formie uchwały budżetowej. Konstrukcja… Czytaj dalej

Budżet państwa i polityka fiskalna

Budżet państwa i polityka fiskalna Geneza i historia budżetu Współcześnie pod pojęciem budżetu rozumie się roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów związku publicznoprawnego, tj. państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (zobacz art. 61 i 109 ustawy o finansach… Czytaj dalej

Budżet państwa i polityka fiskalna

Budżet państwa i polityka fiskalna Geneza i historia budżetu Współcześnie pod pojęciem budżetu rozumie się roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów związku publicznoprawnego, tj. państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (zobacz art. 61 i 109 ustawy o finansach… Czytaj dalej

Budżet państwa

Państwo wypełniając swoje funkcje wynikające z konstytucji posiada określone środki finansowe. Środki finansowe, którymi dysponuje państwo to finanse publiczne. Dąży się do tego, aby finanse te były zawarte w ramach budżetu. Budżet to:  planowanie gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych… Czytaj dalej

Budżet państwa

Budżet państwa W systemie finansów publicznych centralne miejsce zajmuje budżet państwa. Wynika to nie tylko stąd, że w budżecie państwa gromadzi się i dzieli największą część środków publicznych, lecz także stąd, że władze centralne nadal są dominującym podmiotem systemu politycznego,… Czytaj dalej

Budżet państwa

Budżet państwaPostępowanie w Sejmie z projektem ustawy budżetowej p. nr 80 Według ustawy z 1991 r. – Prawo budżetowe – \”budżetem państwa jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki państwa, uchwalany przez Sejm na okres roku kalendarzowego w formie… Czytaj dalej