Czy w najstarszych utworach świata dostrzegano budującą wartość miłości, czy też uznawano jedynie skuteczność siły i gwałtu?

Najstarsze przekazy ludzkich doświadczeń pełne są okrucieństwa wobec drugiego człowieka, ale ukazana jest także miłość, która w rozumieniu najstarszych dzieł to działać dla dobra drugiego człowieka, być życzliwym i „kochać go jak siebie samego”. Opierając się na starożytnych tekstach literackich,… Czytaj dalej

Miłość- siła niszcząca czy budująca w życiu? Omów temat na wybranych przykładach dzieł literackich i filmowych.

Temat: Miłość jako siła niszcząca, czy budująca? Omów temat na wybranych przykładach dzieł literackich i filmowych ?Miłość to wielka robota. Jednym słowem, ogarnia całe ludzkie życie. Zauroczenie, pierwsza miłość, dojrzały związek kobiety i mężczyzny, macierzyństwo, ojcostwo, praca, starość, choroba, śmierć-to… Czytaj dalej

Czy w najstarszych utworach świata dostrzegano budującą się miłość?

Tematem,który opracowaliśmy na lekcji była hipoteza:” Czy w najstarszych utworach świata dostrzegano budującą siłę miłości, czy też uznawano jedynie skuteczność siły?”Według mnie odpowiedzią na pytanie tej hipotezy jest dramat Sofoklesa pt. „Antygona”. Utwór ten mówi nam o sporze między miłością… Czytaj dalej

Czy w najstarszych utworach świata dostrzegano budującą wartość miłości?

„Miłość wszystko przetrzyma” Miłość jest najważniejszym uczuciem w życiu człowieka. Bez niej nasze życie ztraciłoby sens. Miłość sprawia, że człowiek zmienia swoje zachowanie, staje się lepszy, dla miłości możne poświęcić zdrowie i życie.Już w najstarszych utworach świata dostrzegano budującą wartośc… Czytaj dalej

Miłość – siła budująca czy niszcząca?

A właściwie to dlaczego od razu budująca albo niszcząca? Miłość jest zjawiskiem tak skomplikowanym, że nie można jej sprowadzać do roli czynnika „budowlanego”. Proponuję zatem zastanowić się nieco bardziej ogólnie – poszukajmy jaką rolę odgrywa miłość w naszym życiu, oczywiście… Czytaj dalej

Miłość – siła budująca czy niszcząca?

Miłość – siła budująca czy niszcząca? A właściwie to dlaczego od razu budująca albo niszcząca? Miłość jest zjawiskiem tak skomplikowanym, że nie można jej sprowadzać do roli czynnika budowlanego . Proponuję zatem zastanowić się nieco bardziej ogólnie – poszukajmy jaką… Czytaj dalej

Budująca i niszcząca działalność morza

      Buduj i niszcz. Dział. morza. Wody skupione w morzach (stojące) działają niszcząco (abrazja) i budująco (akumulacja). Dzial obejmuje przede wszystkim wybrzeże (płaskie lub strome). Fale morskie uderzając o ściany (strome) powodują podcinanie brzegu i wymywanie materiału skalnego… Czytaj dalej