Nowatorstwo dramatów W.Szekspira w zestawieniu z tragedią antyczną.

„Pylos w osądach. Sokrates w geniuszu, Marow w sztuce”*William Sheaksperae, autor nieprzemijających od ponad 400 lat sztuk teatralnych. Narodowy pisarz Anglii i, co bardzo ważne, reformator teatru. Po śmierci Szekspira powstał nowy rodzaj dramatu, zwany szekspirowskim. Różnił się on zacząco… Czytaj dalej