Czy współczesny fircyk ma coś wspólnego z fircykiem oświeceniowym? Przedstaw przykłady współczesnych fircyków.

Historia paru ludzi, lub nawet większego grona członków jednej z polskich partii politycznych, ukazuje nam współczesnych fircyków. Ludzi z zewnątrz eleganckich, wykształconych, obytych, umiejących przemawiać do tłumu i znających podstawy dobrych manier na przyjęciach. Jednak z drugiej strony przedstawiających całkiem… Czytaj dalej

„Nowoczesność nie ma nic wspólnego z datą publikacji.” Czy podzielasz tę opinię?

Na wstępie moich rozważań na temat wpływu czasu na literaturę chciałabym wprowadzić zasadnicze rozróżnienie pojęć nowoczesność, a styl awangardowy, niekonwencjonalność czy nawet niezrozumiałość. Często bowiem, stykając się z pewnymi awangardowymi zjawiskami mającymi miejsce współcześnie, określamy je mianem nowoczesności. W moim… Czytaj dalej