Przyjaźń i miłość to uczucia piękne i wartościowe. Uzasadnij słuszność tego twierdzenia w świetle poznanych utworów.

Niedawno została przeprowadzona sonda na temat: „Co uważasz w życiu za najważniejsze?” Większość z przebadanych osób stwierdziła, że miłości przyjaźń. „Różnymi drogami biegnie życie ludzkie, ale wszyscy szukają przyjaźni i miłości”. Te słowa Jana Pawła II powinny być wskazówka dla… Czytaj dalej

Które z opowieści mitycznych wydają ci się szczęgólnie wartościowe ze względu na uniwersalność problematyki w nich zawartej ?

Które z opowieści mitycznych wydają Ci się szczególnie wartościowe ze względu na uniwersalność problematyki w niej zawartej ? Odpowiedź na te pytanie nie jest zbyt łatwa ze względu na miniony czas od momentu ich napisania. Jednak po głębszej analizie można… Czytaj dalej

Papiery wartosciowe

PAPIERY WARTOŚCIOWE Papier wartościowy- szczególny dokument stwierdzający istnienie określonego prawa majątkowego w taki sposób, że posiadanie dokumentu jest niezbędną przesłanką realizacji zawartego w nim prawa. Rodzaje papierów wartościowych: 1. według rodzaju prawa zawartego w dokumencie: zawierające prawo do towaru- kwit… Czytaj dalej

Papiery wartościowe

PAPIERY WARTOŚCIOWELOKATY KAPITAŁOWE1. lokaty udziałowe obligacyjne (nabycie prawa własności względem majątku eminenta lokaty)2. lokaty wierzytelnościowe (przeniesienie na własność eminenta określonej ilości pieniędzy w zamian za zobowiązanie ich zwrotu w wyznaczonym terminie)RODZAJ DOCHODÓW Z LOKATY1. lokaty udziałowe-dywidendy o nieograniczonym wstępnym poziomie2.… Czytaj dalej