Czy Twoim zdaniem ściąganie jest czynem nagannym czy też można jw tolerować w swojej pracy?

Moim zdaniem ściąganie nie jest niczym strasznym, ale też nie jest to nic dobrego. Są różne formy ściągania. Jeżeli uczeń sam pisze ściągi, to w ten sposób powtarza sobie materiał do sprawdzianu i anpewno wiele informacji utkwi mu w głowie.… Czytaj dalej

Aby być tolerancyjnym, nie znaczy tolerować. Jules Romains, pisarz francuski.

Termin tolerancja pochodzi od łacińskiego słowa ,,tolerare” znaczy cierpieć, znosić. Pojęcie odnosi się do sposobu regulowania relacji międzyludzkich, które wynikają z przeciwstawnych poglądów na rozmaite zachowanie.Pojęcie to używane jest w kulturze, w mediach, w zjawiskach społecznych, w etyce, w filozofii.Często… Czytaj dalej