Badania i analiza rynku

B.M są mocno sprzężone zarówno sys.ewidencji prowadzonym w f.jak również z prognozowaniem na przyszłość opartym na różnych modelach symulacyjnych i dlatego też w większych i dobrze prowadzonych f.można się spotkać z sys.inf.obejmującym:-podsys.ewidencji i rachunkowości wew.-podsys.wywiadu mark.-podsys.BM-podsys.modelowania i pomocy w decyzjach… Czytaj dalej

ANALIZA RYNKU PIWA

ANALIZA RYNKU PIWA Zależnie od zawartości alkoholu i składników rozpuszczalnych (tzw. Ekstraktu) rozróżnia się: piwo lekkie (np. słodowe), pełne i mocne.Branża piwowarska należy do najszybciej rozwijających się gałęzi polskiej gospodarki. Systematycznie wzrasta spożycie piwa, bardzo szybko następują procesy konsolidacyjne. Branża… Czytaj dalej

SEGMENTY RYNKU FINANSOWEGO

SEGMENTY RYNKU FINANSOWEGO 1.kryterium: podmiot dokonywanych transakcjiRynek kapitału pożyczkowego – wiąże się z korzystaniem kapitału obcego w określonym czasie oraz pożyczanie czasowo wolnych środków pieniężnychRynek tytułów własnościowych – wiąże się z transferem praw własnościowych, zmianą struktury własności podmiotu z uwzględnieniem… Czytaj dalej

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W POLSCE W LATACH 1989-2001

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W POLSCE W LATACH 1989-2001 W Polsce do 1989 roku nie występowało jawne bezrobocie. Problem stanowił nie nadmiar chętnych do pracy, lecz ich niedobór. Transformacja gospodarki, która rozpoczęła się w 1990 roku doprowadziła do drastycznych zmian… Czytaj dalej

CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW RYNKU – POPYTU, PODAŻY I CENY

CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW RYNKU – POPYTU, PODAŻY I CENY. WZAJEMNE ZALEŻNOŚCI MIĘDZY NIMI Popyt, podaż i ceny są podstawowymi elementami rynku. Powiązania jakie między nimi zachodzą i ich zależności określane są ogólnie mechanizmem rynkowym lub też mechanizmem popytowo-podażowo-cenowym.Podstawowe pojęcie popytu… Czytaj dalej

Monopolistyczne różnicowanie ceny – segmentacja rynku

Monopolistyczne różnicowanie ceny – segmentacja rynku W tym rozumowaniu zmienimy treść tylko jednego założenie, z którego korzystaliśmy analizując sytuację monopolu oferenta. Odchodzimy od uproszczenia, że monopolista nie ma żadnych preferencji w stosunku do nabywców. Przyjęcie takiej wersji założeń oznacza, że… Czytaj dalej

Pojęcie i funkcje rynku

Pojęcie i funkcje rynku. Na rynku kupuje się i sprzedaje towary oraz czynniki wytwórcze, występują na nim dwa podmioty: sprzedawca i nabywca. Warunkiem dokonania transakcji na rynku jest przekazanie towaru za ekwiwalent. Wielkość ekwiwalentu to inaczej cena towaru. Tak dokonana… Czytaj dalej