Człowiek sam musi określić, co w życiu jest najważniejsze. Świat jakich wartości – ważnych dla ciebie – odnajdujesz w utworach literackich ?

Literatura od swych zaczątków stała się źródłem ideałów, postaw i wzorców osobowych. W utworach powstałych po utracie przez Polskę niepodległości można odnaleźć wiele wartości, które należy cenić, gdyż prezentują idee godne naśladownictwa. Zarówno w twórczości romantycznej, pozytywistycznej, jak i młodopolskiej… Czytaj dalej

Czy Kreona można określić mianem postaci tragicznej?

Tragizm jest to splot nieszczęśliwych okoliczności, powstanie sytuacji bez wyjścia, niemożliwość pomyślnego wyboru. Na pytanie postawione w temacie: „Czy Kreon jest postacją tragiczną”, udzielam jednoznacznej odpowiedzi: „tak”. Postaram się to udowodnić za pomocą następujących argumentów.Po pierwsze, jest on głeboko przekonany… Czytaj dalej

Człowiek sam musi określić, co w życiu jest najważniejsze Świat jakich wartości – ważnych dla ciebie – odnajdujesz w utworach literackich ?

Literatura od swych zaczątków stała się źródłem ideałów, postaw i wzorców osobowych. W utworach powstałych po utracie przez Polskę niepodległości można odnaleźć wiele wartości, które należy cenić, gdyż prezentują idee godne naśladownictwa. Zarówno w twórczości romantycznej , pozytywistycznej, jak i… Czytaj dalej

Człowiek sam musi określić, co w życiu jest najważniejsze. Świat jakich wartości – ważnych dla ciebie – odnajdujesz w utworach literackich ?

Człowiek sam musi określić, co w życiu jest najważniejsze. Świat jakich wartości – ważnych dla ciebie – odnajdujesz w utworach literackich ? Literatura od swych zaczątków stała się źródłem ideałów, postaw i wzorców osobowych. W utworach powstałych po utracie przez… Czytaj dalej

Człowiek sam musi określić, co w życiu jest najważniejsze. Świat jakich wartości – ważnych dla ciebie – odnajdujesz w utworach literackich

Człowiek sam musi określić, co w życiu jest najważniejsze. Świat jakich wartości – ważnych dla ciebie – odnajdujesz w utworach literackich ? Literatura od swych zaczątków stała się źródłem ideałów, postaw i wzorców osobowych. W utworach powstałych po utracie przez… Czytaj dalej