Nie piszemy: ‚Jan Kowalski, to polski piłkarz’, poprawny zapis: Jan Kowalski to polski piłkarz lub Jan Kowalski – polski piłkarz

Błędy wynikają z niezrozumienia zasad pisania znaków interpunkcyjnych lub kierowania się zasadami pochodzącymi z innych języków.rna) Kropki, przecinki, średniki, dwukropki, wielokropki, wykrzykniki, znaki zapytania stawiamy bezpośrednio po ostatniej literze poprzedniego słowa, bez odstępu.rnb) Cudzysłowy oraz nawiasy stawiamy bezpośrednio przy słowie… Czytaj dalej

Nie piszemy: ‚przysłowiowy Jan Kowalski’, poprawny zapis: jakiś tam Jan Kowalski (albo: każdy Polak, dowolna osoba itp. zależnie od kontekstu)

Są to przypadki znane potocznie jako tzw. „masło maślane”; nie ma przysłowia o Janie Kowalskim, a nawet gdyby istniało, to przytoczony zwrot o Kowalskim jest pleonazmem.