Pan Tadeusz – Księga dziesiąta – Emigracja. Jacek

Narada tycząca się zabezpieczenia losu zwycięzców – Układy z Rykowem – Pożegnanie – Ważne odkrycie – Nadzieja. Owe obłoki ranne, zrazu rozpierzchnione Jak czarne ptaki, lecąc w wyższą nieba stronę,Coraz się zgromadzały; ledwie słońce zbiegłoZ południa, już ich stado pół… Czytaj dalej

Emigracja, tragizm losu emigracyjnego w literaturze romantyzmu i współczesności

Emigracja, tragizm losu emigracyjnego w literaturze romantyzmu i współczesności Miłość do ojczyzny, tęsknota za krajem lat dziecinnych, obok patriotyzmu i przyjaźni, to wartości opiewane we wszystkich epokach literackich. Poeci i pisarze stawiali swój dom rodzinny na pierwszym miejscu, toteż ukazywali… Czytaj dalej

Wielka Emigracja. Ugrupowania, programy

Emigrację po powstaniu listopadowym poprzedzały 3 fale emigracji politycznej Polaków: po konfederacji barskiej, po wojnie w obronie konstytucji 3 maja i po powstaniu kościuszkowskimEmigracja po powstaniu listopadowym była najliczniejsza – objęła około 8-9 tys. żołnierzy i cywilów i odegrała najwybitniejszą… Czytaj dalej

WIELKA EMIGRACJA

      Powstania narodowe nie były dobrem samym w sobie lecz instrumentem do wywalczenia niepodległości w formie suwerrennego państwa. DROGI DO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI: -bezkompromisowa – najpierw powstanie poprzez walkę zbrojną i odzyskanie niepodległości poprzez państwo.Gromadzenie sił i środków do… Czytaj dalej

Wielka Emigracja

  Dlaczego emigrację po powstaniu listopadowym nazywamy Wielką Emigracją? Emigrację po powstaniu listopadowym poprzedzały 3 fale emigracji politycznej Polaków: po konfederacji barskiej, po wojnie w obronie konstytucji 3 maja i po powstaniu kościuszkowskim Polska emigracja po powstaniu listopadowym wyróżniała się… Czytaj dalej

Wielka Emigracja (Dlaczego tak wielu Polaków wybrało los emigranta?)

      Wiek XIX w historii Polski był bardzo tragiczny. Już w końcu XVII wieku Polska utraciła niepodległość i znalazła się pod zaborami. Zabory jak wiadomo, narzucali swoje prawa, nie respektowali potrzeb Polaków, prześladowali tych, którzy czuli się Polakami.… Czytaj dalej